Islam

IS gjør ikke inntrykk. Derfor ikke niqabforbud

Venstresiden svikter brutalt verdimessig, det i en tid der Den islamske staten er en reell trussel mot oss i Norge også. Jenter og unge kvinner som drar til IS-land, gjør det med uniformen på, niqaben. Man må spørre seg: forstår ikke ledelsen ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) den vannvittige ideologiske utfordringen som står foran dem når studenter insisterer på å uniformere seg? Frikobler de niqab på studenter med IS-ideologi – nå endog når vi vet at IS krever niqab på kvinner i staten sin?

Argument om kvinneundertrykking har ikke hjulpet. Argument om antidemokratiske verdier og religionspolitisk ekstremisme, har heller ikke bitt. Når nå jenter og unge kvinner i niqab lar seg verve til hellig krig i Den islamske staten, som Aisha Shezadi Kausar som før hun dro viste klare sympatier med Taliban og et shariastyrt samfunn, endrer heller ikke dette holdningene, og derav handlingene. Den venstreorienterte intellektuelle eliten står bom fast i sin egen boble, der all lærdom om religioners undertrykking av mennesket gjennom historien, ignoreres. Dette fordi de ”fattiges” religion er på fremmarsj? Er det slik det egentlig tenkes i den multikulturelle boblen: At de folkene og nasjonene som følger islam, er fattige og underutviklet, altså instinktivt må de forsvares og behandles som ofre, inkludert dem som sverger til samme religion her på berget?

Dette skal være Aisha Shezadi Kausar, ifølge Foreningen !Les, som sendte henne på skoleturne for å normalisere plagget.

Dette skal være Aisha Shezadi Kausar, ifølge Foreningen !Les, som sendte henne på skoleturne for å normalisere plagget.

Alle skal ha lik rett til utdanning. Dette er prinsippet som ligger bak vedtaket om ikke å totalforby niqab ved HiOA. Gjelder dette prinsippet også andre totalitære uniformer som representerer kommunisme, fascisme og nazisme? Neppe.

Det heter at det er et religiøst plagg. Nei, det er et ideologisk totalitært plagg som også er under en religiøs fane.

Høgskolen i Østfold og Telemark har vedtatt totalforbud. Hvorfor griper ikke øverste ansvarlige, Stortinget, inn og forbyr dette plagget? Skal det være tilfeldige ansatte ved ulike institusjoner som skal avgjøre om denne voldsomme verdiutfordringen skal bekjempes?

Nå blir det opp til det enkelte fakultetet å avgjøre forbud eller ei, og i hvilke situasjoner:

Ansiktsdekkende plagg, som niqab, kan forbys på den enkelte utdanning hvis det er begrunnet i følgende:

  • Behovet for kommunikasjon
  • Behovet for identifikasjon
  • Hensynet til sikkerhet
  • Hensynet til helse og hygiene

Det er fakultetet som skal avgjøre om det innføres forbud.

Man tror åpenbart at man går det godes ærend. Det heter visstnok humanisme.

Ikke totalforbud mot niqab