Æresdrap og æresrelatert vold

Den ubehagelige drapsstatistikken

TV2 meldte i går at kvinner i Norge med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert i drapsstatistikken. Den såkalte "æreskulturen" fremmes som forklaring. Med andre ord tar kvinnen seg for godt til rette i Norge, noe vi andre gjerne kaller integrering.

Hege Storhaug i samtale med norskpakistansk ung kvinne som ble holdt tilbake i Pakistan for å bli gravid med den tvangspåførte fetteren.

Hege Storhaug i samtale med norskpakistansk ung kvinne som ble holdt tilbake i Pakistan for å bli gravid med den tvangspåførte fetteren.

Det er ikke første gang vi hører at kvinner med innvandrerbakgrunn er overrepresentert på drapsstatistikken, men det er en så ubehagelig statistikk at «noen» gjerne ser at den ikke presenteres. Andre gjør så godt de kan med å fordreie tallene eller rett og slett bortforklare dem.

I TV2’s reportasje har de hentet nye tall fra Kripos. De er akkurat like nedslående som de gamle. Det fremkommer at de siste 13 årene er det registrert 38 drap på kvinner med innvandrerbakgrunn hvor også partner er av utenlandsk opprinnelse. Til sammenligning ble 39 norske kvinner drept av sin norske partner i samme periode. (Jeg vil anta at det også finnes drap i samme periode der kvinnen er av utenlandsk bakgrunn, men der mannen er norsk. I så fall synes det ikke å være hentet inn tall for dette).

Overrepresentasjon

Tallene vitner om en enorm overrepresentasjon av drap på kvinner med innvandrerbakgrunn. I NTB-meldingen om samme sak heter det at andelen innbyggere med utenlandsk bakgrunn de siste 13 årene har vokst fra om lag 7 prosent til over 15 prosent av befolkningen. NTB fastslår således at innvandrerkvinner er ti ganger mer utsatt for drap av partneren enn norske kvinner. Men tallet er nok enda noe høyere, da 15 prosent befolkningen inkluderer norskfødte med innvandrerforeldre (2.generasjon), hvor hele 72 prosent av disse er under 16 år. Innvandrerbefolkningen (1.generasjon) utgjorde (per 1.januar 2015) 13 prosent av folkemengden i Norge – der igjen om lag halvparten var kvinner.

Forrige gang disse tallene var oppe, var på TV2’s «Harde Fakta» (et program TV2 etter min mening tok for raskt av plakten). Den gang tok den hardtslående programlederen Jon Hustad mål av seg å motbevise myten som (bevisst?) er skapt om at norske menn ligger på toppen i antall partnerdrap. I denne forbindelse skrev Hustad i VG (28.09.2012):

Etter at Harde Fakta korrigerte filmskaparen Eva Sørhaugs utsegn om at «norske menn ligger på Europa-toppen i antall partnerdrap» – vi ligg faktisk på botnen – har Sørhaug seinare hevda at: «Uansett hvor mange som blir drept og uansett statistikk så er det jo for mange og fascinerende mange i verdens mest likestilte land.»

Sørhaug meiner altså framleis at det er noko gale med den norske mannen. Men er det virkelig norske menn det er noko gale med?

Ser vi på dei totale drapstala for 2011 står utenlandskfødde menn for 33 % av alle drap, sjølv om dei berre utgjer litt over seks prosent av folketalet. Men vi har gått vidare, og Harde Fakta bad som dei fyrste i Noreg Kripos om å telja kva slags bakgrunn dei som tydde til partnardrap hadde.

70 kvinner vart drepne av partnar eller tidlegare partnar i Noreg mellom 2001 og 2010. 38 vart drepne av menn fødde i Noreg, 32 vart drepne av menn fødde i utlandet. Altså stod utanlandsfødde menn for nesten halvparten – 45,7 prosent – av partnardrapa.

Om vi ser på kor mange utanlandsfødde menn det budde i Noreg i denne perioden, burde berre sju av gjerningsmennene vore fødde i utlandet. Overrepresentasjonen er påfallande og stor. Samanliknar vi med perioden 1991-2000, kan vi leggja til at det har vore ein dramatisk nedgang i norskfødde drapsmenn og ein dramatisk oppgang i utlanlandsfødde drapsmenn.

Utviklinga bør gjere oss alle uroleg. I eit statistisk mørke vert alle kattar grå. Men om vi lyser opp dette mørket med harde fakta, kjem viktige skilnader fram. Kva vi skal gjere med kunnskapen, må forskarer og polikarer finne svar på. Det synast i alle fall klårt: Spørsmålet Sørhaug bør stilla i sin neste film, er kva som er gale med utanlandsfødde menn i Noreg. Men då mister ho vel støtta frå Filmfondet?

Politiet forklarer til TV2 at de mener mange av volds- og drapssakene kan forklares med den såkalte «æreskulturen»:

– Det handler om ære, og det handler om at kvinnen kanskje har blitt for norsk, og mannen har ansvar for familiens ære, å ta tak i forhold og å gjenopprette æren. I verste fall utøve vold og i aller verste fall utføre drap, sier politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen, koordinator for familievold og seksuelle overgrep i Hordaland politidistrikt til TV 2.

Utvilsomt har innvandringen brakt med seg tvilsomme og endog uønskede praksiser, men en ting er i alle fall sikkert: prøver vi å bortforklare disse, sviktes igjen de mest sårbare. Så derfor er det bare å takke TV2 for at de i denne saken er med på å legge fakta på bordet.