Politikk

Åkessons møte med Skavlan

SD-leder Jimmie Åkesson gjestet fredagens Skavlan. Det ble en selsom opplevelse for den fortsatt sykemeldte Åkesson. Både i Norge og Sverige har Skavlans behandling av Åkesson utløst klagestorm.

Fredagens «Skavlan» var kanskje ikke den beste i Fredrik Skavlans historie, eller kanskje det var nettopp det. Men utvilsomt har mange reagert, både i Norge og Sverige.

Raskt ute med kritikk var Christian Tybring-Gjedde (FrP), hvilket jeg ikke finner så underlig. Som kjent har Tybring-Gjedde selv gått på en knekk etter hardkjør fra media. Men et stort sett samlet mediakorps finner det tydeligvis «helt greit» å kjøre hardt på Tybring-Gjedde, da han er så «hard» selv (hva vet egentlig journalister om det?) og så er han jo, gud fri og bevare oss, FrP-er.

Selv lederen for Kringkastingsrådet, Per Edgar Kokkvold, uttaler seg kritisk til Skavlans stil: «– Det spørs om han (Åkesson, min anm.) er en person man bør gå så nær innpå. Det var ikke noe Skavlan plutselig fikk for seg. Han hadde bestemt seg for å ta ham, sier Kokkvold.» Kokkvold forteller at han umiddelbart skjønte at dette innslaget ville utløse mange klager. Også «hr. Sluggert himself» – den alltid hardtslående Oddvar Stenstrøm – reagerte på Skavlan, for der Stenstrøm tok alle, har Skavlan med all tydelighet en politisk slagside. For så vidt greit det også i mine øyne, men spill så med åpne kort og behandle folk ordentlig. Særlig bedre ble det heller ikke av at Åkesson tydeligvis er så uspiselig at de andre gjestene skulle slippe å møte han.

Men ifølge Skavlan er det «vi» som har misforstått.  Han skylder på seerne og mener sitt eget publikum er dumme og uopplyste:

– Jeg kan godt forstå at mange kan bli opprørt av det intervjuet hvis man ikke vet hvem Åkesson er, og hvilken rolle han spiller i svensk politikk, sier Skavlan, og fortsetter:

– Jimmie Åkesson er en veldig kontroversiell politiker. Vi har ikke den type politiker på vårt storting. Han representerer et veldig kontroversielt parti som ifølge mange har ekstreme holdninger. Det skulle være helt, helt feil å invitere ham i studio uten å stille kritiske, politiske spørsmål. Da tror jeg at jeg hadde fått enda mer kjeft, sier programlederen til NRK.

Jimmie Åkesson som jeg møtte i 2010.

Jimmie Åkesson som jeg møtte i 2010.

Mange i Norge vet hvem Åkesson er, kjenner til svensk politikk – og, kanskje til Skavlans overraskelse, kjenner til svensk media. For øvrig tror jeg at flere også vil mene at vi har lignende «kontroversielle» politikere på vårt storting, i alle fall hvis vi skal tro norsk media.

Men tross klagestorm (per se over 2 000 norske klagere) synes ikke NRK å ta det veldig alvorlig. De tilskriver alle klagene som «en følge av en kampanje i sosiale medier, der folk oppfordres til å klage.» I tillegg har de laget sitt eget «satirisk» av reaksjonene, der seerne virkelig får passet påskrevet.

Sosiale medier har nok innvirkning her også, men personlig tror jeg det handler om at mange reagerte på Skavlans  oppførsel, eller rett og slett mangel på folkeskikk. Det handler ikke om at det var SDs Jimmie Åkesson som satt i gjestestolen – det handler om at gjesten med all tydelighet ikke var en ønsket gjest. Og forhåpentligvis ville de fleste reagert negativt uavhengig av hvem gjesten var. Men alle reagerer ikke negativt på Skavlans behandling av gjesten sin, for eksempel Dagbladets politiske redaktør, Marie Simonsen, «som mener spørsmålene til Åkesson var både relevante og saklige.» (lenke over).

Så la oss se på litt av den «relevante og saklige» delen av programmet. (HRS har fått tilsendt denne utskriften fra KG, som ønsker å være anonym):

Åkesson og Skavlan

Avskrift fra opptak: KG. S = Fredrik Skavlan. Å = Jimmie Åkesson.

Utskriften skal være ordrett. Utskrift fra filen er kontrollert mot opptaket. Også det meste av famling etter ord har jeg tatt med. «(?)» står for ett eller flere ord som jeg ikke klarte å oppfatte med sikkerhet. Skavlan avbrøt Åkeson mange ganger. Da har jeg avbrutt på samme sted, også når jeg ikke oppfattet noen ord til fra Åkesson. Noen få ganger snakket begge i munnen på hverandre, der er det litt tidsforskyvning i utskriften.

Åkesson var siste gjest. De andre var sendt ut av scenen. Først handlet samtalen om det som Skavlan hadde annonsert: Åkessons sykdom, og bedring. Lang og vennlig samtale. Deretter skiftet Skavlan til politikken: «Mens du har vært borte, så har det jo vært et himla liv i svensk politikk.» Herfra synes det å handle om å fremme tvil om partiets og gjestens «ansvarlighet».

Nesten 5 minutter senere kom det som jeg har skrevet ut. Det varte i underkant av 7 minutter.

S: «Jimmie, er klimatet i svensk politik hardt?»

Å: (litt nølende) «Ja, delvis är det det.»

S: «Har ikke just ditt parti vært den sterkeste pådriveren for det her harde klimatet?»

Å: «Neej – Det tycker jag inte.»

S: «Jeg bare tenker på en del av ordbruken som har kommet frem, og som du kjenner altfor väl, æh selv også, altså av både, både kandidater og representanter for ditt eget parti – både før og etter din såkalte «nolltolerans för rasism», hvor, hvor man har karakterisert … typ ord som (leser) parasitter, judesvin, gresshopper, kakerlakker. Dette er ord som man bruker om mennesker fra andre folkegrupper, hva …»

Å: (avbryter) «Fast det är ju inget som jag står bakom, og det vet ju du och det»

S: (avbryter, intenst) «Neei, men det er dine folk …»

Å: (prøver avbryte, irritert): «Nej, det är der inte.»

S: «… som representerer deg! De representerer deg!»

Å: «Nej, det gör dom inte, definitivt inte.»

S: «Men … de er jo Sverige…, de er jo representanter for Sverigedemokratene?»

Å: «Nej, har dom sagt så, så är dom inte det längre, det kann jag garantera.»

S: «Ja, noen er utesluttet, andre er fortsatt der.»

Å: «Som har sagt, som har sagt dom sakerna?»

S: «Skal vi se,» (kikker på et papir, leter) «Du har måttet uteslutte æh endel … æh … vel over 60, 65 var det vel i 2014, så det er …»

Å: (avbryter) «Ja, vi har uteslutat jättemånga människor i partiet.»

S: (leser) «Jonas Åkerlund, som vel fortsatt sitter som visepartiledare,» (leser) «han æh skriver ungefär, han ville slenge ut ungefär en halv million av de mest uppenbara og verste parasitarna, sa han i radioen … tilbake i 2002

Å: (bekreftende) «Mm. Mm.»

S: «Det sier jo noe, kanskje?»

Å: «Ja altså det är inger språkbruk som vara sig jag eller …»

S: (avbryter) «Det er din visepartileder

Å: «Ja, men står står inte bakom; jag tycker at han han förklarade på ett väldig bra sätt att han var uppriktig ledsen för det.»

S: «Parasittarna? At han var ledsen för det, men …»

Å: «Ja men at han inte står bakom det. Och nån stans får man göra som … Det är ju veldigt lätt i dom – alla dom här sammanhangen»

S: (avbryter) «En EU-jurist som om ni har i EU-parlamentet, som kaller en kjent akademiker for «judesvin»

Å: «Ja, han är ju tjenstman och inte politiker, och så vidt jag vet, nu har jag ju varit sjukskriven i ett halvår, men jag läste i nån tidning i alla fall at han inte skulle jobba där lengre.»

S: «Og helt … helt nyere her altså» (leser) «De rumenske sigøynerne er som Egyptens gresshopper.»

Å: «Ja, m (?).»

S: «En kommunefullmektig-kandidat i Vetlanda.»

Å: «Ja, æh, ja .. men, men jag vet nu inte hvem det är som har sagt …»

S: (avbryter, leser) «Bättre at Sverige blir invadert av kakerlakker enn av afrikanere. Kommunfull…»

Å: (prøver avbryte) «Nej, han er utesluten.»

S: (?) «… fikk avgå. Han er utesluten?»

(De snakket i munnen på hverandre.)

Å: «Det är så, man får ju handtera det, det går inte handtera det på annat … Man kann ju … Asså, det är ju åt. Man kann ju alltid lyfta fram då enskilda tokskallar som väljer att uttrycka sig på ett sånt här sätt, och som uppenbarligen inte tilhör samma parti som jag, i minstone inte i teorin. Eller så kann man ju välja att diskutera dom problemer som vi faktisk …»

S: (avbryter, utålmodig, gestikulerende) «Jamen, hvor mange enskilde eksempler må du ha før, det, før det er en kultur?»

Å: «Men det är ingen kultur, kulturen är ju snarare att om du uttrycker dig på ett sätt som gör att du inte, att du inte står bakom …»

S: (avbryter, gestikulerende) «Jamen (utydelig) partikultur. Det er … Hvor mange enskilde, hvor mange enskilde eksempler må du ha før det gir, før du ser at det her er uttrykk for en partikultur

Å: «Nej, partikulturen är att dom inte är velkomna i partiet, om man uttrycker sig på ett sätt som som det här till exempel. Men det er det (?)…»

S: «Men kjenner du helt – helt ærlig – æh: Kjenner du noen ganger at du har tatt på deg et håpløst oppdrag i å forsøke å ren-tvätte det her partiet?»

Å: «Nej, det hopplösa uppdraget är ju snarare att slippa den här typen av diskusjoner i olika mediala sammanhang, i stället för att till exempel att diskutera …»

S: (avbryter) «Ja men du forstår at jeg (!) reagerer på det?»

Å: «Jag förstår att…»

S: (avbryter) «Den her ordbruken? Det er en veldig sterk ordbruk

Å: «Det är ju inte så att det är nånting unikt, att det aldrig har diskuterats tidigare, utan det är i princip varende gång som man är med i en intervju, så pratar man om det här. Och och jag har sagt vid åtskilda tillfällen samma saker, att står man inte bakom vårt sosialkonservativa utgångspunkt, ställer man inte upp på självklara verderingar ikring alla människors lika värdighet og liknande, då då ska man inte vara med i vår parti. Och svårare enn så är det inte; och jag kann seja det här nu igen till alla som eventuelt tilhör mitt parti, och som tycker så, att då kann ni vara med i et annar parti, svårare enn så är det inte.»

S: (etter et par sekunders pause) «La oss ta noe du selv har æ stått bak da. Æh en, en … Har en kampanjefilm som som dere æh, æh produserte i 2010, æh som TV4 nektet å vise. Vi kan ta en titt på den her nå.»

Filmen: Gammel kvinne med rullator + niqabkledde kvinner (5 stykker?) med barnevogner, hastende gjennom stor hall mot to nødbremser.

Kvinnestemme: «Den nittonde september kann du välja innvandringsbroms före pensjonsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna!»

S: «Hva tenker du når du ser den?»

Å: «Æh… Ja jag har ju sett den nån gånger tidigare, och jag har ju också, så att .. även det har jag diskuterat i ett antal intervjuer genom många år, å så är det. Det här är ju …»

S: (avbryter) «Skulle du kunne … skulle du kunne kjøre den i dag?»

Å: «Asså, jag är inte kommunikatör i partiet, å jag, jag bestämmer inte om …»

S: (avbryter) «Ja, men som partileder, om de kom og frågade, skulle du si kjør på den

Å: «Situationen har ju inte förändrats till det bättre, utan det är fortfarande, utan att … »

S: (avbryter) «Men la oss snakke om filmen

Å: «Ja, asså, filmen beskriver ju konflikten, den ekonomiska konflikten mellan välfärd och massinvandring … »

S: (avbryter) «Men filmen er … Mange vil se filmen som … ganske … stereotypisk, ganske rasistisk.»

Å: (rolig) «På vilket sätt är den rasistisk

S: (med et slags forundret smil) «Forstår du ikke det?»

Å: «Nej, der är inte (?) på vilket sätt, den skulle vara rasistisk?»

S: (med mervitende smil) «Men du setter jo folkegrupper opp mot hverandre her.»

Å: «Vilka folkgrupper då?»

S: «Ja det, jeg vet ikke helt hva det er du prøver å si, men det er jo muslimene da du skal … lage som en horde med barnevogner.»

Å: «Nej, utan … som jag sa, den här filmen beskriver den här konflikten, det kann man göra på massa olika sätt, jag är som sagt ingen kommunikatör, det finns dom i vårt parti som tycker den här filmen var jätte …»

S: (avbryter) «Men du okej-er vel dette? Jeg går ut fra at de frågar deg? Innen de sender ut det?»

Å: «Ja (utydelig), ja, absolut …»

S: (avbryter) «Dette var bra? Kjør på? Give them hell

(Litt latter i salen.)

Å: «Ja, asså … den här filmen gjorde ju att den här frågan uppmärksammades på et sätt den förmodligen inte hadde gjort om vi inte hade visat den här filmen; är det ju.»

S: «Men får ikke du … Du får ikke vond smak i munnen av den filmen?»

Å: «Nej, det får jag inte.»

S: «Men du forstår jo at gresshopper og parasitter … og det er inte bra; det forstår du?»

Å: «Ja, det förstår jag, att så uttrycker man sig inte. Men jag såg ingen gräshopper i den här filmen.»

S: (med hendene samlet på fanget, reservert kroppsspråk) «Jimmie Åkesson, tusen takk for at du kom.»

Å: «Tack så mycket.»