Radikal islam mot organisert sexmisbruk av barn?

Vi later til å ha kommet dithen at «mer islam» er blitt Europas nær sagt universalmiddel mot alt. Problemer med radikalisering? Gi ungdommen en koran og mer undervisning i islam. Ungdom med identitetsproblemer? Mer islamundervisning. Overrepresentasjon på kriminalstatistikken og i europeiske fengsler? Det skyldes manglende kjennskap til…

Vi later til å ha kommet dithen at «mer islam» er blitt Europas nær sagt universalmiddel mot alt. Problemer med radikalisering? Gi ungdommen en koran og mer undervisning i islam. Ungdom med identitetsproblemer? Mer islamundervisning. Overrepresentasjon på kriminalstatistikken og i europeiske fengsler? Det skyldes manglende kjennskap til islam, hvilket kan løses med – ja, du gjettet riktig: mer islamundervisning.

Problemet med gjenger fra det muslimske miljøets organiserte og omfattende seksuelle misbruk av barn er imidlertid så problematisk at det må skarpere lut til enn mer islamundervisning. Byrådet i Oxforshire har derfor tatt logikken om at hvis islam er bra mot alt, så må enda mer islam være bedre og ultramye islam helt storartet, et skritt videre: er problemet virkelig skrekkelig, da lar det seg nok løse av en tilsvarende skrekkelig form for islam.

Følgelig har byrådet leid inn en radikal islamsk gruppe for å veilede potensielle sexforbrytere i områdets muslimske miljø.

Som i Rotherham har myndighetene gravd i byrådets manglende vilje og evne til å reagere på rapporter om overveidende britisk-pakistanske menns målrettede, organiserte og omfattende seksuelle misbruk av mindreårige og unge jenter. Det er allerede fastslått at byrådet og sosialtjenesten kjente til flere av ofrene, men at de lokale myndighetene og politiet i årevis ignorerte klager fra ofrenes foreldre og andre instansers opplsyninger om at de mindreårige jentene ble voldtatt og solgt for sex.

Den offisielle rapporten, som skal publiseres i neste uke, antas å rette flengende kritikk mot byrådet. I Rotherham har hele byrådet måttet gå etter tilsvarende rapporter. Flere byrådsmedlemmer er også under etterforskning – det samme er over ti personer i den lokale politistyrken – og kan i verste fall ende som tiltalt for misbruk av offentlig stilling eller å ha forhindret rettferdighetens gang, begge punkter som kan straffes med fengsel på livstid.

Så i Oxfordshire har man nå besluttet å vise handlekraft – om enn på etterskudd.

Den islamske gruppen Street UK, som beskrives som en nasjonal velferdsorganisasjon for ungdom, er derfor engasjert som et «pilot mentoring programme” for å «arbeide tett med dem som er i risikosonen for å involvere seg i seksuell utnyttelse av barn og styre dem vekk fra slik aktivitet».

I 2011 trakk i imidlertid britiske myndigheter statstøtten fra denne gruppen da de publiserte et hefte av Salafi Manhaj, som regelmessig utsteder fatwaer i overensstemmelse med salafistisk islam.

I fatwaene heter det at deltagelse i det britiske parlamentet er en synd, de oppfordrer til motstand mot menneskeskapte lover – som f.eks. det britiske lovverket, beskriver alle som snakker i «religionsfrihetens navn» som fiender av islam og forbyr under enhver omstendighet menn og kvinner å være alene sammen medmindre de er gift.

Salafi Manhaj condemns football as “impermissible” because players wear shorts and spectators “turn away from the remembrance of Allah” in a spirit of “repugnant bias and partisanship towards different teams”.

I tillegg publiserer gruppens nettside antisemittiske og ekstreme salafistpredikanters råd om kleskoder og musikk.

Street UK’s website published advice on clothing and music from anti-Semitic and extremist Salafi clerics. Its founder, Abdul Haqq Baker, an ultra-conservative Salafist, was chairman of Brixton Mosque, attended by Richard Reid, the shoe bomber, and Zacharias Moussaoui, 9/11’s “twentieth hijacker”. He says he tried to warn the authorities about them and opposes violence.

«Denne formen for salafisme er sterkt imot terrorisme, men fremmer en ekstrem og separatistisk form for islam», sier lederen for den antiekstreme tenketanken Quilliam, Haras Rafiq. «De er ikke de rette menneskene til å jobbe med potensielle sexforbrytere – eller noen som helst andre».

Til tross for dette er Oxfordshire langt fra de eneste offisielle myndighetene som benytter Street UK, skriver Andrew Gilligan i The Telegraph. Staffordshire, North Yorkshire og Havering i Øst-London har også leid inn denne gruppen for å forhindre seksuelt misbruk av barn. Gruppen har i tillegg blitt engasjert til å drive virksomhet i minst fire fengsler:

It has also worked in at least four prisons, including “intensive mentoring of high-risk individuals” at Wormwood Scrubs in London, mentoring female offenders at Holloway, and young offender work at Rochester and Cookham Wood prisons. It has worked in schools in East Lancashire and West Yorkshire, and carried out other publicly-funded projects in London, Birmingham and Blackburn.

However, it is not clear where the money paid to the group has gone. Street UK does not appear to be a charity and has no connection to the charity of the same name, which deals with financial services. It was a company, but published its last accounts in 2010 and has now been dissolved. Its website is no longer operational.

Personen fra Street UK som skal lede arbeidet mot seksualforbrytere i Oxfordshire er Alyas Karmani, som tidligere var byrådsrepresentant for ytre venstre-partiet Respect i Bradford, men nå er uavhengig. Han er nært forbundet med Faisal Khan – også et tidligere Respect-medlem – som ble sparket fra styret ved to lokale skoler etter å ha blitt anklaget for å lede et prosjekt som i likhet med det såkalte Trojan horse-komplottet søkte å fjerne sekulære skoleledere i Bradford. Begge er involvert i organisasjonen Bradford Muslim Education Forum, som regelmessig holdt møter med alle nøkkelfigurene fra den opprinnelige Trojan horse-skandalen – et organisert forsøk på islamisere offentlige skoler – i Birmingham.

The serious case review into the Bullfinch scandal, by David Spicer, a barrister, will say that police and social services had warnings about the group of men in Oxford as far back as 2006, and at least six direct complaints from victims. The authorities did nothing for more than four years.

Mr Karmani said: “Anyone who knows the work I’ve been doing over the last ten years will know that [Street’s quoted views] don’t reflect who I am and what I’ve been doing.

“I’ve been one of the most outspoken voices against female genital mutilation and violence against women. I have spoken against Pakistani grooming gangs.

“Our direction of travel has been away from the Right – towards challenging literalism, insularity and isolationism. I do not believe in the Islamisation of schools and am not a member of the Bradford Muslim Education Forum.”

The Telegraph: Child sex scandal council hires ‘mentors’ linked to hard-liners