Islam

Ny og nyttig kunnskap om radikal islam

Ungdommen i Oslo har fått et nytt tema på dagsordenen i skolen: hatkriminalitet, voldelig ekstremisme og radikalisering. Her beroliges de unge med at islamsk ekstremisme som en trussel mot det norske demokratiet ”i stor grad er medieskapt”. For kanskje første gang må vi kunne kondolere media med å bli stigmatisert på denne måten. Samtidig håper vi ikke Regjeringen puster lettet ut. Ei heller tror vi det er lurt å ta KrFs medlem i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad, særlig alvorlig når han vil bekjempe ekstremisme ved å lære muslimene å lese Koranen på riktig måte.

Hva gjør man ikke i den gode hensiktens navn? Nå igjen for å skjerme sjeler for fakta, denne gangen unge muslimer i Osloskolen.

Dette må være den naturlige konklusjonen av hva veilederen i det nye undervisningstemaet formilder:

«Bildet av at islamsk ekstremisme truer det norske demokratiet er i stor grad medieskapt». Undervisningsopplegget skal derfor gi elevene et mer nyansert syn.

Oslo by viser at nyansene er eksempelvis at elevene diskuterer om Nelson Mandela var en voldelig ekstremist, eller om han førte en kamp mot undertrykkelse. Vi vet jo at metodene til frigjøringsbevegelser gjennom historien ofte var lite pene, men la det ligge nå. Det overinteressante er at i disse islamske terrortider, der Norge er et av de fremste målene i Europa, ser det rett og slett ut til at Osloskolen kan være med på å fremme radikalisering ved å parallellføre dagens islamske terror med historiske kamper for et folks frigjørelse. Selvsagt mener Den islamske statens lederskap at deres kamp er frigjørende, saliggjørende, og alt hva man kan forestille seg av en rettferdig kamp for paradis på jord.

Dette vil nok ungdom som allerede er hjernevasket også mene. Da er det kanskje noe uheldig at de på skolen får hint om at Mandelabevegelsen og den franske revolusjonen også var voldelig?

Det er ikke bare HRS som reagerer. Tore Bjørgo ved Politihøyskolen henger bjellen på katta.

Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen mener opplegget generelt er godt, men mener kommunen «har trådt veldig varsomt» av frykt for å oppfattes som stigmatiserende.

– Jeg forstår at de prøver å balansere bildet der unge muslimer opplever at de stemples som potensielle terrorister, og det gjør de med rette. Men samtidig har de nok vært for forsiktige når det gjelder det som er mest brennbart her, sier Bjørgo.

– For eksempler står det veldig lite om fremmedkrigere, som kanskje er den aller mest aktuelle problemstillingen. Dette kommer sikkert opp i diskusjoner, og da synes jeg de kunne ha forberedt læreren litt bedre, sier Bjørgo.

– Hva tenker du om at kommunen beskriver trusselen fra ekstrem islam som medieskapt?

– Jeg tror ikke det er ment slik at de ikke tar trusselen på alvor, men det er en del temaer innenfor dette feltet de spiller ned litt. Motivasjonen for å reise som fremmedkrigere kunne med fordel ha vært tematisert, sier Bjørgo.

I Politisk Kvarter i dag morges ble hele sendingene viet terrorbekjempelse. Utgangspunktet var at Christian Tybring-Gjedde mener IS-krigere skal dømmes etter landsviksparagrafen. Mot slutten av sendingen vris debatten mot konkrete forebyggende tiltak, og Tybring-Gjedde utfordret til slutt Kjell Ingolf Ropstad i Krf og Kari Henriksen i Ap, begge justiskomiteen: støtter dere Frps forslag om at det bare skal forkynnes på norsk i moskeen?

Ropstad svarer med et godt kristent sinnelag: ”Det er riktig å få frem det at det faktisk ikke er terror som blir forkynt gjennom Koranen.”

Kanskje Ropstad har et egenformulert kompendium om temaet som han kunne oversende moskeene i Norge? Der han forklarer hvorfor Koranens ord ikke alle som en er hellige og gyldige til evig tid, og der Medinakoranen underlegges Mekkakoranen, sistnevnte fullspekket med voldelige oppfordring mot oss vantro som skal bekjempes med alle midler?

Dette kan virkelig bli en artig og nyskapende debatt, Ropstad, for hvordan endre det perfekte?