Islam

Islam hører ikke hjemme i Østerrike

69 prosent av befolkningen i Østerrike mener at islam ikke hører hjemme i landet deres. 42 prosent sier at islam ”definitivt ikke” har en plass i den sekulære staten. Kun syv prosent sa seg sterkt enige i det motsatte.

Målingen utført av Unique Research omfatter 500 personer.

Rundt tre av fire mener at de som reiser for å krige sammen med Den islamske staten skal miste det østerrikske statsborgerskapet. Bare fem prosent sa seg uenige.

40 prosent mener at islam er en trussel mot Østerrike.

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Sammenfallende resultat har målinger fra Frankrike og Tyskland vist.

I Norge har vi ingen tilsvarende undersøkelse.