Islam

Islam hører ikke hjemme i Østerrike

69 prosent av befolkningen i Østerrike mener at islam ikke hører hjemme i landet deres. 42 prosent sier at islam ”definitivt ikke” har en plass i den sekulære staten. Kun syv prosent sa seg sterkt enige i det motsatte.

Målingen utført av Unique Research omfatter 500 personer.

Rundt tre av fire mener at de som reiser for å krige sammen med Den islamske staten skal miste det østerrikske statsborgerskapet. Bare fem prosent sa seg uenige.

40 prosent mener at islam er en trussel mot Østerrike.

Sammenfallende resultat har målinger fra Frankrike og Tyskland vist.

I Norge har vi ingen tilsvarende undersøkelse.