I hvis nabolag skal de resosialiseres, mon tro?

En ny FN-rapport dokumenterer at Den islamske staten (IS) kidnapper irakiske barn og voldtar, halshugger, korsfester eller begraver dem levende. Utviklingshemmede barn blir brukt til selvmordsbombing. I Norge og det øvrige Europa snakker imidlertid ansvarsløse politikere fremdeles om å resosialisere hjemvendte IS-krigere i skoler og fritidsaktiviteter. I hvilke nærmiljø har de så tenkt at dette skal skje?

I lys av FN-rapporten som viser at Den islamske staten (IS) kidnapper irakiske barn til sexslaveri, dreper unge ved halshugging, korsfestelse eller ved å begrave dem levende, er det grunn til å minne om at norske såvel som europeiske politikere stadig snakker om å resosialisere IS-krigere som vender «hjem» hvis eller når de går lei av slakteriet sitt.

Det dreier seg altså om menn og kvinner som frivillig har tilsluttet seg en terrororganisasjon hvis daglige virke består av disse aktivitetene:

Det handlar om massavrättningar och halshuggningar, om barn som korsfästs och om de som begravts levande. Framförallt är det barn från minoritetsgrupper, ofta kristna och yazidier, som utsätts för tortyr och avrättningar. Men även sunni- och shiamuslimska barn drabbas skriver FN:s barnrättskommitté i rapporten som släpptes i går.

De 18 oberoende experterna bakom rapporten konstaterar att IS har gjort sig skyldigt till systematiskt sexuellt våld, som innefattar kidnappningar och slaveri. Kommittén uppmanar irakiska myndigheter att vidta alla nödvändiga medel för att rädda barnen som kidnappats av den sunnimuslimska terrororganisationen och att åtala de skyldiga.

– Vi är djupt oroade för morden och tortyren av dessa barn, säger en av experterna, österriska domaren Renate Winter, till Reuters.

Utvecklingsstörda används i krigsföringen

Rapporten tar också upp hur barn allt oftare används i krigföringen, bland annat som självmordsbombare, bombtillverkare eller som mänskliga sköldar vid flygattacker. Särskilt är det barn med någon typ av utvecklingsstörning som använts.

Svenske kommuner – med støtte fra nasjonal samordner mot voldsforherligende ekstremisme, tidligere partileder for Sosialdemokratene Mona Sahlin – har allerede foreslått å gi hjemvendte IS-jihadister psykologhjelp og bistand til å søke jobb, mens den nye lederen for Moderaterna Anna Kinberg Batra har funnet det passende å utnevne de jihadistiske voldsutøverne som voldsofre.

– Där ingår att titta på hur pass utfärdas, under vilka förutsättningar man kan dra in pass och hur förebygger vi radikalisering bland ungdomar. Det viktiga är att det måste bli färre som kan bli offer för våld. Att värvas som krigare för att utöva dödligt våld är faktiskt också att bli offer för våld och att bidra till att det sprids i världen.

Her hjemme er leder for justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) inne på det samme:

Hun sier mange kan ha sluttet på skole og jobb, og støtt fra seg venner og familie for å dra til Syria.

– Disse står på bar bakke når de kommer hjem. Skal man forebygge kriminalitet, må man ha et apparat for disse, mener hun.

Tajik ber regjeringen lære av Danmark.

– Jeg har vært i Århus i Danmark. Der har de utviklet en arbeidsmetode som jeg tror er direkte overførbar til Norge. Der screener man de hjemkomne, og vurderer sikkerhetsrisikoen deres, og så tilpasser man tiltakene.

– Det betyr at man må bruke politi, psykologtjeneste, sosialtjeneste, skole og fritidsaktiviteter. Man bygger et apparat rundt den enkelte slik at veien tilbake blir mulig, forklarer Tajik.

Hun er ikke alene, for også apparatet rundt statsminister Erna Solberg er begeistret for den såkalte Århusmodellen, hvis grunnleggende perspektiv på årsakene til islamsk radikalisering og tilslutning til IS er at jihadister er ofre for samfunnet. De har jo blitt diskriminert, må vite.

Hellige krigere – unge, der er blevet radikaliseret og rejser til Syrien eller Irak for at kæmpe for islamister – er ofre for diskrimination, og det er det, der gør dem yderligtgående.

Det er grundlæggende det perspektiv, som Aarhus Kommune og Østjyllands politi anlægger på indsatsen mod radikalisering. Det fremgår af de papirer, som beskriver indsatsen, og som Radio24syv har fået aktindsigt i.

Det drejer sig om organisationer og myndigheders svigtende evne til at yde en service på grund af hudfarve, kultur eller etnisk tilhørsforhold – herunder medarbejdernes »ubevidste fordomme, uvidenhed med mere,«

Å ja, da så. Ikke rart at de voldtar, halshugger, korsfester eller begraver barn levende da – det er jo en høyst forventelig, naturlig reaksjon når man ikke har fått den servicen man har krav på fra organisasjoner og myndigheter.

Hvilken grusom mangel på service det betydelige antallet europeiske konvertitter har blitt utsatt for som følge av hudfarge, kultur og etnisk tilhørsforhold i sine hjemland sier for øvrig modellen ingenting om.

Men en ting er sikkert: når ansvarsløse norske og europeiske politikere akter å sosialisere disse menneskene inn i skoler og fritidsaktiviteter, bør det være et ufravikelig folkekrav at dette utelukkende skjer blant deres egne barn i deres eget nærmiljø.

Ikke i ditt eller mitt!