Islam

-There is no fun in islam

Ordene tilhører Ayatollah Khomeini. Selv om han var sjiamuslim, ser det ut til at nettopp det å ha det moro på tegneblokken med islam og profeten, er det som antenner Muhammeds følgere raskest og mest intenst, enten de er sunni eller sjia. Det vitner dødslisten til al-Qaida om, der sjefredaktøren i Charlie Hebdo, Charb, var oppført.

Stéphane Charbonnier, på folkemunnet Charb, stod på al-Qaidas dødsliste, presentert i marsnummeret til terrorgruppens engelskspråklige nettmagasin, Inspire. 11 personer hadde æren av å være oppført på denne listen: Ayaan Hirsi Ali, pastoren Terry Jones, tidligere redaktør av Jyllands-Posten Carsten Luste, den amerikanske tegneren Molly Norris, redaktør i Jyllands-Posten og mannen bak Muhammedtegningene Flemming Rose, Salman Rushdie, kopteren i USA bak filmen Innocence of Muslims Morris Sadek, Lars Vilks, Kurt Westergaard, og Geert Wilders.  De er alle «Wanted dead or alive for crimes against Islam«.

Mønsteret som tegner seg er:

Alle lever i vesten.

Med unntak av Rushdie og Hirsi Ali, som er født muslimer, er alle de andre tilhørende den kristne kultursfæren. Ingen hinduer, buddhister etc. er på listen.

Fem av de utpekte bor i USA, seks bor i Europa.

Tre av dem, Sadek (Egypt), Rushdie og Hirsi Ali, kommer fra land som lenge har vært/var under islamsk styre.

To av dem har rømt Europa og bosatte seg i USA, Hirsi Ali og Rushdie.

Ni av de 11 har forbrutt seg billedlig (tegning eller film) mot islam, ifølge de ekstreme. Charbonnier, Luste, Norris, Rose, Westergaard og Wilks med tegninger, tre med filmer, Hirsi Ali, Wilders og Sadek. Pastoren Jones med billedlig aktivitet (å brenne koranen). Kun Rushdie står igjen med ord som grunnlagt for dødsstraff.

Merkelig nok er Norris og Luste – to ganske ukjente personligheter for offentligheten – på listen. Svaret er antakelig at begge knyttes til tegninger av Muhammed.

I tillegg til å drepe Charb 7.januar, har vi sett terrorangrep på to andre tegnere, Vilks og Westergaard.

Med unntak av Hirsi Ali, Wilders og Jones, er alle andre assosiert med å latterliggjøre profeten.

Derfor konkluderer Midtøstenekspert Daniel Pipes slik om de humørløse ekstremistene:

This analysis suggests that Islamists are most incensed by Western born-Christians drawing cartoons making fun of Muhammad.