Innvandring

PEGIDA, Aftenposten og smakspoliti

To uavhengige studier viser at PEGIDA ikke er en høyreekstrem bevegelse, men består av i underkant av 50 år gamle innfødte menn med over gjennomsnittsinntekt, som først og fremst er bekymret for asylinnvandringen. Dette kommer frem samme dag som jeg har på trykk et innlegg om Udanningsforbundets holdning til kritikk av islam.

Det korte innlegget er en respons på Utdanningsforbundets utspill i samme avis.  Her er mitt innlegg i dag (ikke på nettet):

Overlater ytringsfriheten til smakspolitiet

Foreldre og elever kan nå fjerne lærere som ikke liker religion. Utdanningsforbundet (UF) lukker en fri tidsepoke.

Før Steinar Lem døde i 2009, kritiserte han for første gang islams kvinnesyn og homohat. Lem sa at som frisk ville dette kostet han jobben.

Lem kan ha hatt rett. Læreren Max Hermansen i Oslo vgs, er fjernet fra «kallet» grunnet et annet «kall»: kampen for frihetsverdiene som er truet av islam, åpenbart for enhver fri sjel, ikke minst nå som over 100 krigere fra Norge har vervet seg til kamp for De islamske staten, og tusener støtter islamsk barbarisk strafferett.

Hermansens gode skussmål som lærer hjelper akk så lite. Noen elever og deres foreldre liker ikke at han på fritiden står frem som islamkritiker. Dette støttes av orwellske UF, som ikke har tatt innover seg at vi lever i en verdimessig skjebnetid.

Står UF fast ved synet, er de muslimers verste fiende, da så mange av dem higer etter å nyte den samme ånden fra opplysningstiden som leder Ragnhild Lied åpenbart har levd godt av, men ikke har forstått betydningen av. Hun åpner scenen for at ekstremistenes islam skal danse på dem.

Slikt har jeg kun forakt for. Dyp forakt.

Vi er mange som med fornuftig distanse, men med stor interesse, har fulgt oppblomstringen av PEGIDA i Tyskland, som for øvrig ble tvunget av politiet til avlyse marsjen mandag for to dager siden, da voldselement truet med angrep, og politiet skal ha ment de kunne få problemer med å holde kontroll på marsjen.  Mange medier har fordømt bevegelsen som hatefull, inkludert Merkel, og også insinuert at den tilhører ytre høyre flanke. Det viser seg nå at dette etter alle solemerker ikke å stemme. Ved Technische Universität Dresden har professor Hans Vorländer gjort undersøkelse i felten  som avkrefter påstander om ekstremisme. Demonstrantene er heller ikke først og fremst opptatt av islam, kun en fjerdedel sier at bekymring for islam er en grunn til at de deltar i protestene. Folk er først og fremst misfornøyd med det politiske etablissementet, media og den påtvungne korrekte meningen, og de nærer en generell bekymring for innvandring og asyltilstrømningen.

Den typiske PEGIDA-demonstranten er en mann på 48 år, innfødt tysker, tilhører middelklassen og har en over gjennomsnitts inntekt. Vorländer og kollegaer har intervjuet 400 demonstranter.

Denne undersøkelsen understøttes av en studie fra Göttinger Institut für Demokratieforschung. Demonstrantene tilhører ikke høyresiden, og de kan langt fra defineres som ekstreme, melder spiegel.de

Kanskje norske medier vil interessere seg for disse «nyansene» når de er på sitt ivrigste etter å hente frem malingsspannet? For de på ytre venstre flanke, inkludert voldsvenstre, er det ingenting å hente. Der lever de av feilfabrikater – billig skal det være.