Innvandring

Om IS-sympatisører i svensk by: -De er så mange nå

Den islamske staten rykker nærmere og nærmere oss mentalt og fysisk ved deres sympatisører. Det tydeligste eksemplet er nå i Örebro, der befolkningen i et innvandrertett område frykter både for voldtekt og sine liv dersom de opponerer mot ideologien til en islamske staten. En lokalpolitiker bekrefter folks frykt og drapstruslene. Sympatien med IS er betydelig i Europa, særlig blant de unge.

Det går fort i nedoverbakke med Europa. Fryktelig fort. De med vold i sinnet får raskt makt over familie, venner, bekjente og naboer. Lærdommen burde vi ikke minst ha tatt til oss når det gjelder Tyskland på 30-tallet. Det holdt med rundt en prosent dedikerte nazister for å destabilisere demokratiet.

Örebro er en middels stor svensk by midt i landet. I området Vivalla trives utenforskapet. Herfra har et ukjent antall dratt i krig for Den islamske staten. To skal ha blitt drept på slagmarken der, nord i Irak. Krigerne har et ideologisk omland i Vivalla som skaper frykt i lokalbefolkningen, være seg blant kristne og muslimer. Eksempelvis våget kristne i julen ikke sette opp synlig julepynt i vinduene. Naboen kunne jo være IS-sympatisør. Folk ser ingen fremtid her, de vil flytte.

SVT har intervjuet folk i denne bydelen. Anonymt grunnet frykt. Det forstår man når det faktisk også handler om skriftlige drapstrusler.

SVT Tvärsnytt har varit i kontakt med en person som kan berätta om rädslan. Han väljer att vara anonym för att han är rädd.

Han berättar för SVT Tvärsnytt att det förekommit dödshot mot personer från Örebro som har uttalat sig om Islamiska staten i media. – Det finns ett hot, och hotet är inte i mellanöstern utan hotet finns i dag i Örebro, säger han.

Vågar inte julpynta

Han berättar om en rädsla bland muslimer som känner sig övervakade av extremisterna, och om kristna som inte vågar julpynta sina fönster för att de är rädda för att grannen sympatiserar med IS.

– Vi känner ingen trygghet längre. Absolut inte. Många människor känner att det inte finns något annat att göra än att flytta från Vivalla.

En lokalpolitiker, som også er initiativtaker til skalt interreligiøs dialog (med IS?), bekrefter den deologiske tilstanden

Behcet Barsom (KD) är initiativtagare till interreligiösa rådet i Örebro kommun och kan bekräfta att det finns en tilltagande oro. – Det som är intressant i det interreligiösa rådet är att samtliga delar samma bild: det finns en oro bland deras församlingmedlemmar, säger han.

Skriftliga dödshot

Behcet Barsom berättar om muslimer i Örebro som är rädda att deras anhöriga ska rekryteras till Islamiska staten. Han bekräftar även de hot som har förekommit när personer har uttalat sig kritiskt till terrorgruppen.

– Det finns en hotbild, ja.

Kan du berätta mer om den?

– Jag vill inte gärna gå in på det, men jag har sett dem.

Är det dödshot?

– Skriftliga sådana, ja.

Är det fler än ett?

– Det är ett flertal.

Se innslaget hos SVT her

En britisk undersøkelse sent i fjor skapte bølger. 2000 personer ble intervjuet, der de skulle plassere sine sympatier eller anipatier med Den islamske staten. Fra 0 – 5 betydde varierende grad av liten sympati, fra 6 – 10 det motsatte. En av syv unge under 25 år har ”varme følelser” for IS, 14 prosent. Mens 12 prosent av de i alderen 25 – 34 år har det samme. I London er sympatien for IS å finne hos hver tiende borger uansett alder viste målingen til Populus.

En måling foretatt i august i fjor, viste en svært utbredt sympati med IS. 27 prosent av Fankrikes unge i alderen 18 – 24 år tilkjennga sympati. For befolkningen totalt var støtten på 16 prosent, desidert høyest i Europa ut fra de målingene som foreligger.

Noe av sympatien kan sikkert forklares med opposisjon mot det politiske etablissementet i eget land, mot EUs overnasjonale styre, fascinasjon for aggresjonen og motstand mot Vestens innblanding i stater i den islamdominerte verden. Likefullt mener jeg det er rystende at man uansett motiv velger sympati med det verste vi har sett i nyere tid av krig og råskap.

Det er grunn til å anta at dette vil bre om seg i takt med antall personer som verver seg til IS. Hver uke forlater mins fem personer de britiske øyene for å verve seg til Den islamske staten – for eksempel. Nå ser vi altså deler av resulatet i en en svensk by, Örebro. Den multikulturelle ideologien sammen med masseinvandringen til Sverige har beredt grunnen optimalt for ekstremismen.