Innvandring

Tankevekkende folkelig motstand

Europas befolkninger ser ut til å være i bevegelse mot elitenes ytterliggående innvandringspolitikk. En ny demonstrasjon i Tyskland vitner om at det heldigvis ikke er politiske ekstremister som tar til gatene nå. Det er folket som protesterer, og slagordet i Dresden var således: Wir sind das Volk. Vi er folket.

Tusentals tok til gatene i Dresden for å protestere mot masseinnvandringen, mot islam, og til støtte for Europas jødiskkristne kulturarv. 

 

Antallet asylsøkere til EU er nesten fordoblet siste fem årene.  Én tredel av de 436.000 som søkte asyl i fjor, kom til Tyskland. Antallet asylsøkere som ankom EUs 28 medlemsstater årlig, har økt fra rundt 226.000 i 2008 til altså rundt 436.000 i 2013, viser tall fra Tysklands statistikkbyrå Destatis tirsdag.

Mens det totale antallet asylsøkere som kom til Tyskland i fjor endte på 109 600 personer, har tyskerne i perioden januar – september i år registrert 116 700 nye asylsøkere.

I snitt mottok Tyskland 1,58 asylsøkere per 1.000 innbyggere, mens snittet for EU er på 0,86 per 1.000 innbyggere. Sverige tok i fjor imot 54 000 asylsøkere, som er den desidert høyeste andelen i Europa: 5.69 per 1 000 innbyggere. Den rekorden satser Riksdagen på å slå snart, da det neste år forventes helt opp mot 105 000 nye asylsøkere til Folkhemmet.