Islam

Kan man ha sex med en jenteslave som ikke har nådd puberteten?

Den islamske staten har antakelig tusener av ikke-muslimske jenter og kvinner som slaver. IS’ Forsknings- og Fatwa-institutt har nå i detalj redegjort for hvordan slavene skal behandles. Svaret på tittelens spørsmål er således et ja. Slavene kan slås, de kan selges videre, de kan voldtas idet de fanges.

Vi er nok mange som med gru de siste månedene har latt tankene våre gå til jenter og kvinner som har falt i klørne til IS-krigere. Ikke minst denne videoen, som viser IS-krigere som snakker seg i mellom om kjøp og salg av kvinnelige fanger, gjorde inntrykk antakelig verden over. MEMRI har gått gjennom en pamflett publisert av IS’ forlag, Al-Himma Library, som, ikke overraskende, går i den kjente spørsmål og svar-sjargongen man finner på de uttallige islamistiske nettstedene i Norge, Europa og verden ellers: ”Spørsmål og svar om å ta fanger og slaver.”Her går IS gjennom en rekke ”utfordringer” som besvares i tråd med klassisk sharia, slik vi kjenner den fra Muhammeds tid.

En kvinnelig slave omtales som al-sabi, hun tilhører krigens folk, altså ikke-muslimer, og har blitt tatt til fange av en muslim, heter det, og hun er ”tillatt” for muslimer etter at ”imamen har distribuert”henne. Ifølge IS’ tolkning kan alle ikke-muslimske kvinner tas til fange, også frafalne muslimske kvinner.

Når dette grunnlaget er gitt i de tre innledende spørsmålene, er fokuset rett på ”samleie”, eller voldtekt som jeg ville kalt det.

«Question 4: Is it permissible to have intercourse with a female captive?

«It is permissible to have sexual intercourse with the female captive. Allah the almighty said: ‘[Successful are the believers] who guard their chastity, except from their wives or (the captives and slaves) that their right hands possess, for then they are free from blame [Koran 23:5-6]’…»

«Question 5: Is it permissible to have intercourse with a female captive immediately after taking possession [of her]?

«If she is a virgin, he [her master] can have intercourse with her immediately after taking possession of her. However, is she isn’t, her uterus must be purified [first]…»

Videre gis det regler for hvordan jenter og kvinner fritt kan kjøpes, selges og gis i gave. Her er det viktigste punktet for IS at denne handelen er tillatt så lenge det ikke skader det muslimske fellesskapet, ummah.

Andre klassiske synspunkt som kommer frem er disse:

En mor skal ikke skilles fra barnet sitt før det er modent.

To menn kan ikke dele en kvinnelig slave. (Min kommentar: Hvis hun blir gravid mister man kontroll på eventuelt hvem av dem som er far til barnet, en hjørnestein i islamsk tankesett.)

Ut fra sistnevnte kan derfor heller ikke en eier selge en gravid kvinnelig slave.

Hvis en eier dør, fordeles kvinnelige slaver som annen eiendom han besatt. Igjen er regelen den at flere menn kan ikke dele seksuelt på en slave.

En mann kan ikke ha sex med konas kvinnelige slave, da kona eier denne slaven.

En mann kan ikke kysse en kvinnelig slave som tilhører en annen mann.

Da er vi kommet til barn som ikke har nådd puberteten:

«Question 13: Is it permissible to have intercourse with a female slave who has not reached puberty?

«It is permissible to have intercourse with the female slave who hasn’t reached puberty if she is fit for intercourse; however if she is not fit for intercourse, then it is enough to enjoy her without intercourse.»

Videre heter det at å slå en slave er tillatt for å disiplinere henne, slik koranen også forkynner. Man skal altså ikke slå i ansiktet eller brekke lemmer. Det sies at en av de største syndene en slave kan begå, er å rømme. Hun skal straffes på en måte som skremmer andre slaver fra å prøve det samme.

Hele artikkelen hos MEMRI kan leses her.

Det er umulig å finne ord for hva man føler overfor IS-barbariet, for ikke å snakke om hva man føler overfor deres ofre, jentene og kvinnene i deres fangenskap. Verden er unektelig ikke den samme etter at Den islamske staten så dagens lys.