Islam

IS-støtte større i Europa og USA enn i Syria

Støtten til Den islamske staten i arabisk språkdrakt på Twitter og Facebook er større i Europa og USA enn i Syria og Irak. Belgia troner på toppen i vesten med støtte. Det kan se ut som at jo nærmere man er episentret – IS- kalifatet – dess mer avsky utvises det overfor jihadistene.

Italienske forskere har analysert nesten 2,2 millioner postinger på arabisk på Twitter (93 prosent) og Facebook (7 prosent) over en periode på tre og en halv måned (juli – oktober). Resultatet er slik: 47 prosent støtte til IS i Qatar, 35 prosent støtte i Pakistan, 31 prosent i Belgia, nesten 24 prosent støtte i Storbritannia, 21 prosent støtte i USA (der integreringen påstås å være så bra), mens i Jordan er støtten under 20 prosent, det samme gjelder Saudi-Arabia (19,7 prosent) og Irak (19,8 prosent).

IS_støtte_Europa

Legg merke til Indonesia, der en av fire støtter IS. Indonesia, som har verdens største muslimske befolkning, er i mange år blitt betraktet som en ”mild og tolerant” stat og bevis for at islam egentlig ikke har problem med demokrati og dermed verdier et demokrati bygger på. Det interessante er også at dess nærmere folk lever på IS, dess mindre utbredt er støtten til deres metoder og visjoner.

Så hva er begrunnelsene for å støtte eller ikke støtte IS? «Å forsvare islam» troner på toppen, dernest misjonering for islam og ønsket om å danne en islamsk stat. Beveggrunn for ikke å støtte IS, er at de blander politikk og religion, voldsaspektene, og mangel på respekt for frihet.

IS_Støtte_hvorforDessverre har ikke forskerne tall for Norge. Men den store støtten i Vesten vitner om et potensielt betydelig sikkerhetsproblem.

Les mer hos Guardian