Integrering og integreringspolitikk

Integreringspris til Høyskolen i Oslo

Prisen bør opprettes straks og deles ut av inkluderingsminister Solveig Horne. For igjen huser Høyskolen i Oslo og Akershus en ekstrem foredragsholder for studentene. ”Den mest kriminelt naive eller uvitende i inkluderingsklassen”, er en passende pristittel.

En tøff mann entret i går lokalene til Høyskolen i Oslo og Akershus. Ikke hvem som helst, for energianalytikeren Sercan Leylek kom fra Tyrkia til Norge for fem år siden for å arbeide, hvilket han gjør. Tyrkia som islamiseres under statsminister Edrogan, gir Leylek et fortrinn: han vet hva han ser når han åpner en dør til et fullsatt auditorium: sekulære eller middelaldertanker i hodene?

Den sekulære Leylek skal nærmest ha gått i sjokk. Han forteller at salen var fullstendig kjønnssegregert. Han ble dernest provosert. Han satte seg på et sete ved siden av en hijabkledd student, som straks ba ham flytte seg. Det gjorde han ikke.

Arrangøren av seminaret i går er en gruppe under den islamistiske internasjonale tyrkiske bevegelsen Milli Görüs, som har særlig sterke røtter i Tyskland grunnet demografien: tyrkerne er den desidert største muslimske gruppen. Gjesteforeleseren var Taner Dogan, vestlig på utsiden i dress, islamist under skjorten. Temaet var “Religion and Human Perception at Postmodern Age”. Med unntak av publikum, ser alt ut til å være i skjønneste orden.

Så kom beskjedene:

Women should not work. Instead, they should stay at home and take care of children.

In a society where women spend 8 hours of time on their career, we cannot expect a healthy generation.

Feminism should be avoided.

A European Muslim should not call him/herself as “British Muslim, Norwegian Muslim, … etc.” Such identity is killing our cultural heritage. Even though we are born in Norway, we should call ourselves Turkish, not Norwegian.

Hensikten med seminaret var altså å hjelpe unge muslimer i Norge med å beskytte identiteten i en verden i endring. Da er vi kommet til det Leylek mener er foredragets morsomste innslag. Det handler om en britisk video som viser lykkelige muslimer. Hva er problemet?

“Happy British Muslim video shows Muslims dancing and happy.”

 

Leylek er helt enig med HRS: skal vi unngå ytterligere radikalisering av vår ungdom, må blant annet slike hatpredikanter stoppes, predikanter som bevisst skyver unge bort fra det sekulære samfunnet. Så ta grep, Horne! Det er gangavstand fra kontoret ditt til herskapet på HiOA.