Statistikk

Holdninger til innvandrere og innvandring, 2014

Statistisk sentralbyrå presenterer i dag sin årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring. Den viser at på stadig flere områder blir de spurte mer positive, i alle fall sammenlignet med fjoråret, spesielt gjelder dette lettelser for at flere asylsøkere og flyktninger skal få opphold i Norge.

18 prosent mener at det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, som er en økning på 11 prosentpoeng fra 2013. Dette er den høyeste andelen som er registrert siden spørsmålet ble stilt for første gang i 2002. SSB antar at det er diskusjonen i forbindelse med mottak av flyktninger fra Syria som kan ha bidratt til årets endring. 50 prosent mener adgangen til opphold i Norge for flyktninger og asylsøkere bør være som dagens ordning tilsier, mens 28 prosent synes det bør bli vanskeligere å få opphold. Sammen med økningen for dem som ønsker å gjøre det ”lettere”, er det et markant fall for dem som ønsker å gjøre det ”vanskeligere” (nedgang på 14 prosentpoeng fra 2013 til 2014). Samtidig, som det fremkommer i figuren under, har dem som ønsker både lettelser og innstramninger variert en del i perioden 2005-2014.

Skjermbilde 2014-12-02 kl. 11.57.37

På de fleste spørsmål som SSB stiller, stiller de spurte seg mer positiv enn året før. Men ser vi utviklingen i perioden 2005-2014 så kan det tyde på at variasjonen er innenfor ”normalen”. For øvrig mener jeg fortsatt, som jeg har kritisert SSB for tidligere, at det ikke blir så enkelt å svare på disse spørsmålene, da SSB bruker sekkekategorien ”innvandrer”. Som kjent, og noe som SSB uttrykker klart i andre sammenhenger, er det stor forskjell på innvandrerne.

Uansett, fra SSB tabeller har jeg uttrykt svarene (alt i prosent) i disse figurene:

Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.02.41

Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.02.54 Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.03.09 Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.03.21 Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.03.35 Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.03.49 Skjermbilde 2014-12-02 kl. 12.04.13

Du kan lese mer om undersøkelsen hos SSB