Statistikk

Fortsatt høy befolkningsvekst 2014

Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at befolkningsveksten i år er like høy som i fjor. Per 1.januar 2015 antar SSB at det vil bo 5 167 000 personer i Norge, som tilsier en vekst på 1,1 prosent på landsbasis. Det er akkurat halvparten av veksten i vår hovedstad Oslo, som vil være på hele 2,2 prosent.

Tallenes tale er at befolkningsveksten i 2014 vil utgjøre 57 900 personer, som er 100 flere enn i 2013. Dermed ender vi opp på 5 167 000 mennesker i Norge ved inngangen til 2015.

Nettoinnvandringen (inn- og utvandring) utgjør størstedelen av veksten.

Nettoinnvandring og fødselsoverskudd

Hele 68 prosent av befolkningsveksten i 2014 er et resultat av innvandreroverskudd fra utlandet, mens 38 prosent tilskrives fødselsoverskudd. Til sammenligning var fødselsoverskuddets tilvekst til folketallet midt på 1990-tallet på om lag 70 prosent.

Totalt vil nettoinnvandringen fra utlandet være på 39 600 personer. Det er 500 færre enn i 2013 og om lag 3 000 færre i gjennomsnitt for de syv forutgående årene. Samtidig er det svært mye høyere enn årene før arbeidsinnvandringen virkelig skjøt fart (2007).

Et fødselsoverskudd på 18 300 er 600 høyere enn i 2013, samtidig som det er høyere enn fødselsoverskuddet for alle årene mellom 1975 og 2007.

Oslo vokser mest 

Folketallet vokser i alle fylker, men det er de store byene og sentrale strøkene som vokser mest og Oslo mest av alle.

Omlag 61 prosent av veksten er i Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. Rogaland og Hordaland vil likevel ha en svakere vekst i 2014 enn i fjor, henholdsvis 700 og 1 100 færre enn året før.

Også Østfold vil oppleve en mer beskjeden vekst i 2014, men 900 færre enn i 2013.

Motsatt er det i Oslo, her vil veksten være høyere i 2014 enn i 2013. I 2014 vil veksten bli på 13 400, mot 10 500 i 2013. Det er den tredje største veksten noen gang, påpeker SSB. I Trondheim forventes en vekst på 3 000, som er 700 flere enn i 2013. Bergen kan derimot forvente 900 færre enn i 2013 (som utgjør en vekst på 3 100 i 2014).

Tabellen under viser beregnet befolkningsvekst nasjonalt og i de ti største byene (faksimile fra SSB):

Screenshot 2014-12-18 11.38.14

SSB: Folkemengde, 1. januar 2015, berekna