Islam

Burkaforbud i Kina

Kina har forbudt islamsk bekledning i den hovedsakelig muslimske provinsen Xinjiang’s hovedstad Urumqui. Regjeringen har også forbudt islamske hodeplagg og skjegg i et forsøk på å forhindre at islamsk fundamentalisme ender opp i jihad mot landet.

Ifølge Reuters klandrer Beijing islamistiske separatister for flere dødelige bombe- og knivangrep som har drept hundrevis av mennesker de siste to årene. Den regionale regjeringen i hovedstaden Urumqui i Kinas vestligste provins Xinjiang besluttet derfor for noen dager siden å forby islamsk bekledning i offentligheten. Forbudet gjelder alt fra ansiktstildekking, islamske hodeplagg og islamsk skjegg, og skal håndheves strengt.

Ikke alle er enig i at et forbud er riktig vei å gå, noen hevder et slik forbud kan være gnisten som får flammene til å blusse opp igjen i den urolige regionen. Flere Xinjiang-eksperter mener at kriminaliseringen av islamsk bekledning og den hardhendte håndheving av reglene vil kunne medføre ytterligere stigmatisering av regionens minoritet uighurene.

Uighurene har tradisjonelt fulgt en form for moderat islam, men mange har begynt å adoptere praksisen som er vanlig i land som Saudi-Arabia og Pakistan. Det er således blitt mer og mer vanlig med ansiktstildekking for kvinner, noe kinesiske myndigheter anser som en sikkerhetstrussel.

Uighurene i Xinjiang, som for øvrig har opprinnelse fra Øst Turkistan, har i årevis vært plaget av vold, og regjeringen legger altså skylden på islamistiske militante eller separatister. James Leibold, Melbourne’s La Trobe University, som er ekspert på Kinas etniske politikk, mener at et forbud mot islamske markører vil gjøre dem “more popular as a symbol of resistance and assertion of ethno-national identity”. Leibold mener det er for enkelt å trekke en parallell mellom islamsk bekledning og ekstremisme.

Exiles og andre menneskerettighetsgrupper hevder at den virkelige årsaken til uroen er Kinas hardhendte politikk, inkludert begrensninger på islam, samt kulturen og språket til uighurene.

Dr. Phyllis Chesler mener derimot at et forbud kan være fornuftig, selv om hun tilkjennegir at hun er uenig i mye av Kinas politikk. Hun viser også til at flere europeiske byer og land har innført et slikt forbud, med varierende grad av suksess.

Chesler spør således om det er noen sammenheng mellom muslimsk tildekking av kvinner og det hun kaller radikal, politisk islam som tror på hellig krig (jihad):

Do followers of radical, political Islam who believe in holy war (Jihad) against “unbelievers” tend to face-veil their women? According to Samia Labidi, the answer is yes.

There is also this: Face veils and burqas are not mandated by the Qu’ran. “Modesty” is mandated for both men and women. There are serious security risks associated with face veils (niqab) and burqas (head, face, and body bags). Recently, in Abu Dhabi, an American woman was stabbed to death by a woman wearing a burqa. In addition, face masks are, in my view, a violation of both woman’s rights and human rights.

Chelser viser videre til at Kina ikke er kjent som en bastion for menneskerettigheter, ei heller religiøs frihet. For selv om religiøs frihet er en konstitusjonell rett, har den kommunistiske kinesiske regjeringen i årevis forfulgt, forbudt og begrenset praksisen til både protestanter, katolikker, buddhister, Falun Gong og taoister. Chelser mener at muslimer nå blir behandlet på samme måte.

Phyllis Chelser: China becomes latest nation to impose burqa ban in muslim western capital