Integrering og integreringspolitikk

Avviser all integrering

København kommune har lansert en fireårsplan for integrering som vender seg direkte mot sharia. Da kom Hizb ut-Tahrir raskt på banen via deres talsperson og konvertitt Junes Kock. Han avviser kontant all form for integrering. Slik torpederer han også forhåpentligvis enhver politikers ønske om dialoglinjen?

København kommune vil forebygge fremvekst av ekstremisme blant unge, som også Norges regjering har som uttalt mål. Det spesielle er at København direkte peker på sharia som et hinder for integrering i sekulære frihetsverdier. Derfor vil kommunene undersøke holdninger hos unge muslimer til tema som demokrati og likestilling mellom kjønnene.

Som en motreaksjon arrangerte Hizb ut-Tahrir stormøte på Nørrebro 7.desember, melder Den korte avis. Beskjeden var entydig: muslimer skal ikke delta i kommunens undersøkelse. Sharia er vernet til evig tid.