Integrering og integreringspolitikk

Skal hatet fritt få fortsette, Solberg og Horne?

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering fokuserer på hatefulle ytringer. Det er fortjenstfullt. Når det så bes om innspill, hopper Regjeringen bukk over helt sentrale arenaer som radikaliserer våre unge. Hvorfor? Spørsmålet stilles Regjeringen i dagens Dagbladet.

Innlegget mitt i Dagbladet 6.desember 2014

Skal hatet fritt få fortsette, Solberg og Horne?

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering fokuserer på hatefulle ytringer. Det er fortjenstfullt. Når det så bes om innspill, hopper Regjeringen bukk over helt sentrale arenaer som radikaliserer våre unge.

26.november arrangerte inkluderingsminister Solveig Horne og statsminister Erna Solberg møte med organisasjoner om ”hatefulle ytringer”. La oss først se hva som foregikk på Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 30.novenmber. Der fikk medlemmer av den ekstreme internasjonale tyrkiske islamistbevegelsen Milli Görüs, angivelig foredrag i en kjønnssegregert sal. Budskapet var: Er kvinner i jobb, ødelegges en hel generasjon barn. Feminisme er en uting. En europeisk muslim er ikke britisk eller norsk muslim. Da drepes den kulturelle arven. De unge skal kalle seg tyrkiske muslimer.

Forstår Regjeringen hva som er ett sentralt steg på radikaliseringsraketten – utsondring fra nasjonalstaten?

Jevnlig flys hatpredikanter inn til Norge med budskap til unge i tråd med IS’ metoder og visjoner: opprettelse av et kalifat, henrettelser og avkapping av lemmer, og den sedvanlige markeringen av avsky overfor de europeiske sekulære statene.

Hvorfor tillater Regjeringen dette?

Videre: Hvorfor utvises det null interesse for å vite hva barn i Norge lærer på koranskoler? Som i Bergen moské, utpekt av Bilal Philips som utdanningssted i hans lære, en mann som er så ekstrem at flere vestlige land nekter ham innreise. Ved en annen koranskole i byen advarer læreren mot ”verdslige verdier” (BT 8/11). Tar Solberg og Horne signalet?

Hva med Rabitamoskeen i Oslo, oppført på Emiratenes terrorliste grunnet bånd til Brorskapet? Også her er det koranskole for barn. Denne moskeen har vært frekventert av terrorister og IS-krigere.

Norges har en ung muslimsk befolkning på flere titusen. 1.januar 2015 passerer andregenerasjon somaliere født i Norge 10 000. Irakerne følger tett, begge grupper med svært dårlig integrering. Prøv å tenke tanken: stadig økt radikalisering av unge, samtidig som general John Kelly, med lang erfaring fra Irak-krigen, sier krigen mot IS vil vare i ”flere tiår” (VG 23/11). I et slikt perspektiv, våger Solberg og Horne fortsatt å ignorere noen av de mest sentrale radikaliseringsarenaene?