Religiøse og politiske symboler

Ansiktstildekking forbys på HBV

Ansiktstildekking, helt eller delvis, skal være helt forbudt på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det er forslaget fra Studieavdelingen etter en utredning som har pågått i tre måneder.

niqabHøgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) har siden i høst diskutert innføring av forbud mot ansiktstildekking ved utdanningsinstitusjonen. Bakgrunnen er blant annet å finne i at en student ved Høgskolen i Telemark fikk beskjed fra skolen om å ta av seg niqaben eller slutte på skolen. Hun valgte det siste, som utløste forskjellige reaksjoner.

Ansiktstildekking uønsket

HBVs høringsrunde er nå avsluttet, og i forslaget fra studieavdelingen heter det at ansiktstildekking, som niqab, er «uønsket i undervisningssituasjoner, herunder både i forelesninger og seminarer, veiledning, og i praksis både der studentene møter elever, pasienter og faglærere». Reglene er foreslått å gjelde for alle hel- og halvdekkende ansiktsplagg og for alle studier i alle skolesituasjoner. Høyskolens jurister har utredet mulighetene for å få på plass et regelverk.

I forslaget til Studieavdelingen påpekes det at forbudet tar hensyn til læringsmiljøet og nødvendigheten av identifisering og god kommunikasjon og dialog, også via ansiktet: «God kommunikasjon er også en forutsetning for å sikre at alle studentene har samme mulighet til å oppnå forventet læringsutbytte».

Forslaget er identisk med reglementet fra Høgskolen i Telemark.

Tverrpolitisk støtte

Forbudet får tverrpolitisk støtte. Både Lise Christoffersen (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Morten Wold (Frp) er positive til forslaget fra høgskolen.

Stortingsrepresentant Christoffersen har tidligere foreslått å innføre et generelt forbud mot ansiktstildekking i Norge, men har ikke fått med seg partiet. Nå ønsker hun forbudet velkommen ved HBV:

– Jeg synes det er bra at høyskolen tar det såpass på alvor at de lager en utredning. Dette er jo et inngrep i folks frihet, sier hun.

– Kan et forbud føre til at enkelte muslimske kvinner ikke tar utdanning?

– Jeg håper ikke det. Hvis man først tar en utdanning, vil man vel gjerne ha en jobb. Og det kan bli vanskelig å få hvis man bruker niqab, tror Christoffersen.

Også stortingsrepresentant Ørmen Johnsen er positiv til forbudet. Det er kanskje mer overraskende, da den samme Ørmen Johnsen som statssekretær for daværende kommunalminister Erna Solberg i Bondevik II-regjeringen foreslo å opprette et shariaråd i Norge. Men det er vel rent mye vann i havet siden 2003, og Ørmen Johansen har også i etter dette vært rektor ved Høgskolen i Buskerud. Nå, som helsepolitiker, mener hun det er riktig å forby ansiktstildekking på HBV:

– Når man jobber i helsevesenet, er møtet med pasienter og pårørende utrolig viktig. De ønsker å se ansiktet til dem de skal snakke med, sier hun.

Frp er det partiet som klarest har uttrykt ønske om å innføre forbud mot heldekkende ansiktsplagg nasjonalt. Stortingsrepresentant Wold kaller HBVs forslag fornuftig:

– Hvis man vil skape seg en framtid i Norge, må man tilpasse seg de lover og regler som finnes. Da kan man ikke la være å vise ansiktet sitt i en skolesituasjon, mener han.

Dagsavisen Fremtiden: Vil innføre niqabforbud