Vold og overgrep

UK: Skjellsettende dom i grooming-sak

I en skjellsettende sivilrettsdom har seks «asiatiske» menn fått forbud mot å kontakte, tilnærme seg eller følge etter enhver jente under 18 år på offentlige veier, fellesarealer, ødemark, parker, lekeplasser, holdeplasser eller stasjoner for offentlig transport. Å bryte forbudet er å anse som forakt mot retten og straffes med fengsel.

I en skjellsettende sivilrettsdom har seks «asiatiske» menn fått forbud mot å kontakte, tilnærme seg eller følge etter enhver jente under 18 år på offentlige veier, fellesarealer, ødemark, parker, lekeplasser, holdeplasser eller stasjoner for offentlig transport. Å bryte forbudet er å anse som forakt mot retten og straffes med fengsel.

Dommen er et forsøk på å forhindre «asiatiske gjengers» – hovedsakelig bestående av voksne, gifte menn av britiskpakistansk opprinnelse – omfattende seksuelle utnyttelse av mindreårige jenter.

Til tross for at politiet ønsket et navneforbud fordi å navngi dem ville være et brudd på deres menneskerettigheter, avgjorde dommer Michael Keehan at navnene på de seks mennene fra Birmingham kunne offentliggjøres.

Omar Ahmed (27), Sajid Hussain (40), Mohammed Anjam (31), Naseem Khan (30), Mohammed Javed (33) og Alam Shah (36) er alle mistenkt for seksuell utnyttelse av en 17 år gammel jente, men politiet hadde ikke nok bevis til å få dem dømt i en straffesak. Tre av mennene – Javed, Khan og Shah – ble imidlertid tatt på fersken av politiet med den sårbare tenåringen på et hotellrom, mens  Anjam og Ahmed ble tatt mens de skjenket tenåringen full i en bil sent på kvelden.

Byrådet i Birmingham gikk dermed til sivil sak for å hindre mennene i å fortsatt oppsøke og utnytte offeret.

Mennenes fremgangsmåte er typisk for de såkalte grooming-sakene: De “skjemmer bort” den aktuelle piken med komplimenter og gaver. Så følger spørsmål om hvem piken f.eks. bor sammen med som en del av mennenes kartlegging av hvilken beskyttelse eller sikkerhet hun har, mtp på eventuelle omsorgspersoners reaksjon på mennenes målbevisste tilnærmelser til piken. Når hun først er kommet inn i gruppen blir hun systematisk misbrukt og går på rundgang mellom mennene. I flere tilfeller har piken også blitt tvunget inn i prostitusjon.

Problemet er omfattende:

En rapport fra 2011 viser at hele 2.379 menn ble mistenkt, fengslet eller domfelt bare mellom 2008 og 2011 for å systematisk lure (grooming) mindreårige og/eller utsatte britiske jenter, for senere å utsette dem for voldtekter og andre seksuelle overgrep.

I en annen rapport fra samme år, identifiserte britiske forskere 17 rettssaker siden 1997 – 14 av dem mellom 2008 og 2011 – som involverte menn og jenter mellom 11 og 16 år. Ofrene kom fra 13 forskjellige byer og i hver sak ble to eller flere menn dømt for forbrytelsene. Totalt ble 56 menn, med en gjennomsnittsalder på 28 år, funnet skyldige i forbrytelser som voldtekt, barnebortføringer, “uanstendig” overfall og sex med et barn. Av de 56 var tre hvite, resten var asiatiske. Majoriteten var medlemmer av det britisk-pakistanske miljøet.

Scotland Yard anslår at minst 5.000 britiskfødte barn i dag er sexslaver kontrollert av asiatiske/pakistanske gjenger. De aktuelle mennene oppsøker også jenter som er kommet ut av det i hjemmene deres og truer foreldrene på livet. Bare i Blackburn har hele 385 unge piker fått tilbud om offentlig beskyttelse etter å ha blitt seksuelt utnyttet de to siste årene. Imidlertid ender det ikke sjelden med at det er jentene og familiene deres som må flytte og skaffe seg en ny identitet.

De seks mennene nekter for å ha gjort noe galt, men dommer Keehan sa han ikke var i tvil om at de var engasjert i seksuell utnyttelse av en sårbar mindreårig og avviste mennenes forklaringer som «løgner og nonsens».

However police asked for an anonymity order to honour their ‘duty of care’ to the abusers and their human rights, including the right to family life.

A lawyer for West Midlands Police said the men – some of whom had criminal records, one for a sex offence – could be attacked by vigilantes.

Judge Michael Keehan was even told the gang might target the family of their victim if they felt ‘aggrieved at their identities being revealed’.

Insisting that justice had to be open, he dismissed these claims and ordered that the men be named.

The judge pointed out that it was the men’s ‘own reprehensible conduct which has put them into this position’.

‘This case involves the alleged sexual exploitation of a young person by a number of men considerably older than her,’ he added.

‘There is a high public interest in the public having the right to know what has happened in this case, and what steps the court has taken to afford protection to the young person involved – and other young people in the locality.’

Det er antatt at de seks mennene har unngått påtale fordi politiet ikke har klart å overtale ofrene til å vitne mot dem i en straffesak.

The six Birmingham men appear to have escaped prosecution because the police could not persuade girls who may have been victims to give evidence against them in court.

Lorna Meyer QC, appearing for the council, told the judge: ‘It can be difficult to empower the victims to come forward and give evidence against the perpetrators of the exploitation. This case does not rely upon the victim to give evidence.’

Victims may have been unwilling to give evidence or regarded as unable to withstand hostile cross-examination by lawyers.

Byrådet i Birmingham forsøker nå å få det skjellsettende forbudet utvidet til ytterligere fire menn.

Tory MP Philip Davies said: ‘There should be open justice and if people are thought to be a danger to children then the public have a right to know about it. If we are going to protect children, then we need to know who is a threat.

‘It is the job of the police to make sure there is law and order. If anyone or any group try to do anything against these two men that it is the job of the police to deal with it.

‘You can’t run a justice system on the basis that you can’t name anybody because somebody might pick on them.’

John Hemming, Liberal Democrat MP for Birmingham Yardley and a campaigner against secret courts, said: ‘It is shocking that the police would ask for the name of somebody who is a threat to young people to be a state secret.’

Politiet i West Midland uttalte seg mot offentlig navngiving på bakgrunn av menneskerettslovgivingens artikkel 8 om retten til familieliv og artikkel 2 om retten til liv og leverte en risikovurdering hvor de hevdet at mennene er utsatt for hevnangrep fra grupper som English Defence League. Politiets vurdering manglet imidlertid bevis som støttet konklusjonen, skriver Daily Mail.

Anjam og Ahmad ble også dømt til å betale 2000 pund i saksomkostninger.

Etter dommen opplyste en av de dømte at rettssaken var rasistisk.

One had complained that people thought »that is what Asians are doing» because of »what goes in the news».

Another said proceedings were a «cover up from social services» and added: «Social workers and police are not serving justice with these injunctions and what they are doing is not right.»

And another told reporters as he left court today that the proceedings were «racist» – and he said he aimed to appeal.

Daily Mail: Fury at police bid to protect grooming gang: Officers said naming them would have breached human rights