Innvandring

-Stopp innvandringen

Oppfordringen kommer fra en fortvilet mann i Moss. Han er overrasket over alle millionene som betales ut til innvandrere som ikke er i jobb i kommunen. Inntil midten av oktober var beløpet på 21, 3 millioner kroner fordelt på 411 NAV-klienter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Mannen sier: ”Etter mitt skjønn viser årets utbetalinger til innvandrere et sjokkerende høyt beløp.”

Og her er mannen:

 moss-abdulhakir

Han heter Abdulkadir H. Ali, født i Somalia. Han leder Somalisk forening Moss og Rygge med om lag 100 medlemmer, men føler at han representerer alle somaliere i Mosseregionen.

Nylig behandlet Moss Bystyre en anmodning om bosetting av flyktninger i 2015. Ingen av forslagene fikk flertall, skriver Byavisa Mossog dermed kan det ende opp med at det ikke bosettes flere flyktninger neste år.

Ali har bodd seks år i Norge. Han mener arbeidsløsheten blant somaliere skyldes mangel på fagutdannelse og norskkunnskaper.

”Jeg mener Moss bør vente med å ta imot flere innvandrere of flyktninger før man har løst problemene for oss som allerede er her. Først må man få langt flere i jobb og sørge for at vi blir skikkelig integrert før nye kommer. Man bør rett og slett prioritere de som er her og ikke ta inn flere før man har løst situasjonen for oss og alle som befinner seg i asylmottak.”

Ali mener unge innvandrere bør prioriteres, særlig når det gjelder språk og utdannelse. Han er i tvil om det nytter å prøve å ”få flere voksne somaliere og eldre i arbeid”.

”Vi føler oss ikke integrert i det norske samfunnet og noen ganger er det vanskelig å bo her. Om det hadde vært mulig, ville nok mange flyttet tilbake til Somalia.”

Dette er naturlig nok en gavepakke til Frp i både Moss og sentralt. Hun som kanskje har den mest ublide rollen i Regjeringen vår, integreringsminister Solveig Horne, som skal både bosette (fremdeles) rundt 5 000 personer i asylmottak, og så få dem integrert, burde kanskje ikke bare kalle inn Ali til en samtale, men også gi han en jobb på innsiden av kontoret sitt. Der kan han brukes som en ”fornuftsbuffer” mot det innvandringskåte byråkratiet og støttespillerne til Regjeringen i V og Krf?