Terrorisme og ekstremisme

Religiøst motivert terror øker dramatisk

80 prosent av all terror skjer i tilsammen fem land: Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Syria. Bare i fjor ble i underkant av 18.000 mennesker drept i nesten 10.000 terrorangrep. Fire terrororganisasjoner er ansvarlige for 66 prosent av alle terrordødsfall: Taliban, Al-Quaida, Boko Haram og IS. Religiøst motivert terror har økt dramatisk.

En ny rapport, Global Terrorism Index (GTI), av Institute for Economics & Peace (IEP) rangerer land etter følgene av terroraktivitet, og analyserer de økonomiske og sosiale dimensjonene ved terror, melder Aftenposten.

Indeksen inkluderer 162 land, som dekker 99,6 prosent av verdens befolkning, målt mellom 2000 og 2013. Indikatorene omhandler antall terrorangrep, dødsfall og skader på mennesker og eiendom.

Følgende definisjon brukes på terror:

Trusselen om eller bruken av ulovlig makt og vold av en ikke-statlig aktør for å oppnå et politisk, økonomisk, religiøst eller sosialt mål gjennom frykt, press, tvang eller skremsler.

Kraftig økning på ett år

I 2013 ble det gjennomført nesten 10.000 terrorangrep, en økning på 44 prosent fra året før. I underkant av 18.000 mennesker ble drept i terrorangrep bare i fjor, noe som er 61 prosent mer enn 2012.

I 25 land medførte angrepene i 2013 at det ble drept flere enn 50 mennesker, mens 75 land var uten terrorangrep.

Fem land og fire terrororganisasjoner

Hele 80 prosent av all terror skjer i tilsammen fem land: Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria og Syria.

De fire terrororganisasjonene Taliban, Al-Quaida, Boko Haram og IS er ansvarlige for 66 prosent av alle terrordødsfall.

Det mest utsatte landet for terror er Irak, her døde 6.362 mennesker i terrorangrep bare i fjor. Det er en økning på 164 prosent fra 2012, som skal være den største økningen i terrorangrep som noen gang er registrert.

Religiøse motiver øker

Ifølge IEP har religiøst motivert terror økt dramatisk siden 2000, mens tidligere hovedmotivasjon var nasjonalistisk separatisme.

Siden 2000 har bare 5 prosent av angrepene vært selvmordsangrep. De aller fleste terrorister bruker eksplosiver.

Tre risikofaktorer

Det pekes på særlig tre risikofaktorer for terror: vold i regi av myndighetene, store forskjeller og fordommer i større enkeltgruppers disfavør, og høy kriminalitet.

Det som ikke assosieres med terror, er fattigdom, skoledeltakelse og de fleste økonomiske faktorer.

Global Terrorism Index 2014: Measuring and understanding the impact of terrorism