Islam

Full sharia-retrett

Den britiske advokatforeningen fikk et akutt anfall av behov for å strekke ut en hånd til nye landsmenn. Derfor ble det sendt ut nye retningslinjer til foreningens medlemmer. Her fikk advokater instrukser om hvordan tilpasse testamenter til religiøse doktriner. Altså skulle kvinner og ”ikke-troende” diskrimineres, i tråd med sharia, det samme gjelder barn. Nå beklages det, og det er en handling vi ikke ofte ser. Men så var det da også skandaløse instrukser som gikk ut fra foreningens ledelse.

Shariaretningslinjene vakte betydelig oppmerksomhet og kritikk. De gikk ut på at testamenter skulle utformes slik at kvinner fikk en mindre andel av arv enn menn og at ikke-muslimer ble helt ekskludert, enten de hadde giftet seg borgerlig eller i kirken. I tillegg ville barn født utenfor ekteskap rammes (sic!), og adopterte (sic!). Retningslinjene var utformet slik at britisk rettssystem ville godkjenne testamentene. Ifølge Advokatforeningen ville dette vise såkalt ”god praksis”, ble det avsløret i mars.

Kritikken kom umiddelbart fra egne rekker og fra offentligheten. Derfor har man nå gjort retrett, det til tross for at foreningens leder, Nicholas Fluck, hardnakket stod på sitt. Advokat Sadikur Rahman, berømmer foreningen for å ha tatt kritikken til etterretning, og forteller at  han kjenner til muslimske advokater som nok ikke er begeistret:

“I certainly heard from Muslim lawyers congratulating the Law Society for having issued it, the way they saw it was that the Law Society had come on board with sharia law.”

Offentligheten burde kreve fullt innsyn i prosessen som ledet frem til disse retningslinjene: hvem presset på med hvilke argument, og hvem konkret på innsiden av foreningen ga etter og fikk overbevist ledelsen? Det må da vitterlig kalles en skandale at en nasjonal advokatforening i en sekulær stat kaster alle prinsipp over bord og slik tar et syvmilssteg bort fra modernitet og fornuft?