Integrering og integreringspolitikk

Barna lærer islamske verdier på skolen, og hva er det?

Våre ledende politikere burde dra på studietur. Begynn med London, bydelen Tower Hamlet og de offentlig godkjente islamske skolene. Her vet ikke barna forskjellen på hoderullinger og livstidsstraff, og helvetes flammer lusker i korridorene. Sett deretter hele mannskapet i byråkratiene på å lete frem islamske skoler i Europa som er forbilledlige. Lykke til, sier nå jeg.

Man må spørre seg: Hva trodde europeiske myndigheter, inkludert vår egen kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, da de åpnet armene for private islamske skoler? Som kjent åpnet Røe Isaksen armene spontant, kan man si, da han sendt ut en nesten hjertelig twitter i forbindelse med søknaden fra “Mødre for muslimsk grunnskole”, og slik ble inhabil. Tross det beroligende navnet på gruppen, ble det avslag, med henvisning til mangel på ”seriøsitet”, en hjelpende hånd som Regjeringen ser ut til å ha fått fra Rita Karlsen i HRS. I bakgrunnen lurte nemlig mannen med det muslimske manifestet, Trond Ali Lindstad, som nok ikke lot disse mødrene operere helt på egenhånd.

Hvorfor forslaget om å starte studieturen i Tower Hamlet? Vel, nå er det igjen avdekket at grunnsetninger i islam har godt fotfeste i denne bydelen dominert av personer med bakgrunn fra Bangladesh og Pakistan, det som en gang var ett land, Øst- og Vest-Pakistan, inntil krigen skilte brødrene i 1971. I Tower Hamlet trives islam. Også i barneskoler. Seks uavhengige muslimske skoler har fått beskjed av skoleinspeksjonsmyndighetene, Ofsted, om enten å endre kursen radikalt i antiradikal retning eller så setter samme myndigheter kroken på døra. Skolene evner ikke å formidle britiske verdier, heter det i den venstreorienterte avisen Guardian

På disse skolene trives ikke kunst, dans og musikk. Ofsteds inspektører møtte barn som var overbevist om at musikk ledet dem rett i helvetes flammer. Den ensrettede lærerplanen mener Ofsted kan lede barna til de radikale rekkene. Ikke så underlig all den tid barna ikke ser ut til å se forskjell på lovene i Den islamske staten under kalifen al-Bagdhdadi og lovene på de britiske øyene under Cameron.

Da er alt i vater når elevene også mener at kvinnens rolle er i hjemmet, med ansvar for rengjøring og barn, matlaging og bønn.

Ofsted varsler nå en runde med Trojan Horse 2. Som kjent har vi ganske nylig hatt en runde med Trojan Horse 1. For også i Tower Hamlet infiltrerer islamske verdier skoler som i utgangspunktet ikke skulle ha noe å gjøre med islam, som Sir John Cass, en ungdomsskole under Church of England. Her segregeres kjønnene – helt naturlig – når det ringes til storefri og andre pusterom fra klasserom. Man fant at elever i sjette klasse postet lenker på sosiale medier med ekstremt innhold hva gjelder både synspunkt og handlinger. Det sendes likeledes ut truende meldinger for å stoppe medelever i å delta i uislamske handlinger, som et skolearrangement for å samle inn penger til gode formål, en karaoke-event. Elever truer med ”alvorlige konsekvenser” hvis Aisha eller Ali skulle driste seg til å delta.

Sir John Cass er en av syv skoler i søkelyset denne gangen. De andre heter Ebrahim academy, East London Islamic school, Jamiatul Ummah secondary, Mazahirul Uloom, London East academy og Al-Mizan primary school. En tidligere elev ved Jamiatul Ummah, forklarer hvorfor Ofsteds rapport er helt på jordet:

Harun Asif, a former pupil at Jamiatul Ummah, said the report on his old school was inaccurate. “As far as I’m aware, the school never promoted any political ideology. It taught basic Islam, basic faith, fiqh [jurisprudence] and sunnah [teaching of the Prophet Muhammad], and didn’t promote any specific ideology or any other political form of Islam that the state would consider radical,” he said.

En lærerassistent forklarer hvorfor disse skolene forbereder elvene på et liv i Storbritannia.

Ofsted’s inspectors criticised Jamiatul Ummah for failing to develop pupils’ understanding of “the fundamental British values of democracy, the rule of law, individual liberty and mutual respect and tolerance”.

A teaching assistant at one of the schools ridiculed Wilshaw’s assertion that the schools were preparing pupils poorly for British life. “This is east London. What do you mean, ‘not ready’? I feel that’s really patronising. Why focus on Muslims? It’s creating fear,” she said (min utheving).

Nei, hvorfor fokusere på islam, og ikke britiske verdier som personlig frihet og et sekulært lovverk, kan man jo spørre denne kvinnen.