Var det noen som sa kontrollert innvandring?

Mens britiske myndigheter uttrykker frykt for at et planlagt mottakssenter i Calais vil tiltrekke seg enda flere innvandrere som bruker havnebyen som transit til Storbritannia, klandrer Calais` ordfører Storbritiannias generøse velferdsytelser for innvandrerkrisen i den franske havnebyen. - Hva Storbritannia tilbyr blir forstått i hele verden. Innvandrere ser på landet som et eldorado, sier ordfører Natacha Bouchart. Sammenlignet med Frankrike er Storbritannia det, men de som har penger nok til å shoppe asylland foretrekker Norden.

Franske myndigheter vurderer å bygge et nytt mottakssenter havnebyen Calais i håp om å få kontroll på den tiltagende innvandringskrisen. Antallet illegale innvandrere som oppholder seg i Calais i påvente av å ta seg ulovlig inn i Storbritannia og påfølgende kriminalitet er i rask økning, og situasjonen er blitt så uhåndterlig for politiet at de ikke lenger er i stand til å ivareta sin egen eller byens sikkerhet. Antallet arresterte illegale innvandrere har mer enn doblet seg fra 3129 første halvår i 2013, til 7414 i samme periode i år, og masseslagsmål mellom rivaliserende etniske grupper om de beste stedene å storme englandsferjer eller snike seg ombord på lastebiler er blitt dagligdags.

Politiet har forlangt skarp ammunisjon i stedet for gummikuler for å forsvare seg selv mot innvandrergruppene som ifølge politiet blir mer og mer voldelige.

Men mens britiske myndigheter uttrykker frykt for at det planlagte mottakssenteret vil et nytt Sangatte som tiltrekker seg enda flere innvandrere, klandrer ordføreren i Calais Storbritiannias generøse velferdsytelser for å trekke tusenvis av innvandrere til franske havnebyer som Calais. – Hva Storbritannia tilbyr blir forstått i hele verden, sa ordfører Natacha Bouchart, og la til:

– Innvandrerne ser på Storbritannia som et Eldorado.

Blaming the UK for the crisis, Natacha Bouchart said lavish benefits and the prospect of illegal work and accommodation were magnets for immigrants determined to get across the English Channel.

She said illegal migrants, many fleeing humanitarian disasters in Africa and the Middle East, were ‘prepared to die’ to reach Britain, believing it to be like the mythical lost city of gold, El Dorado.

The Mayor of Calais was invited to give evidence to Parliament over the mounting immigration crisis in the northern French town

Giving evidence to the Commons home affairs select committee, she said: ‘The real magnet is not the city of Calais but the benefits that are perceived in Great Britain.
‘The weekly benefits of £36 that are given to migrants or asylum seekers is a huge amount for people who have nothing in their lives.

‘They have no idea about the value of money … But they know from those people who have got through [to Britain] that … they can easily find work, don’t have to declare their work, they can find accommodation and can get some money every week. People who have got through call and say, “ … this is El Dorado and we’re staying here”.

She added: ‘There has not been a message from the British government saying, “This is not El Dorado”. If it is not true you need to be saying it very loudly and clearly in our country and across and throughout Europe.’

Bouchart mener også at Storbritannia kjører en for myk linje og ba britiske parlamentsmedlemmer ta ansvar. – Hvis dere har betingelser som er attraktive for innvandrere, må dere vurdere å endre dem, sa hun på møtet.

Ordføreren foreslår at den britiske grensekontrollen returneres til Dover fra Calais, hvor den ble etablert for over ti år siden for å takle problemet med illegale innvandrere som bruker den franske byen som transit. Parlamentsmedlem for Toryene, Michael Ellis, mener imidlertid at Frankrike som en ledende tilhenger av Schengen-avtalen, som avskaffet grensekontrollen mellom medlemslandene, bare har seg selv å takke.

Lorraine Fullbrook, another Tory MP, said: ‘You can’t expect us to disadvantage our people because France can’t police its borders.’

Labour’s immigration spokesman David Hanson said: ‘It is not good enough for the mayor of Calais to seek to wash her hands of this problem and seek to simply move the border to Dover.’

Det er ellers de nordeuropeiske landene som for tiden er mest populære for sine betingelser. I september oppsøkte Jyllands-Posten syriske flyktninger og menneskesmuglere i et område av Istanbul hvor en stor del av menneskesmuglingen i Europa organiseres og ble fortalt at Danmark er ansett som et av de mest attraktive landene å søke asyl i fordi saksbehandlingen for familiegjenforeninger er kort.

I Milano foregår asylshoppingen helt åpenlyst, og togstasjonen i Milano er blitt et trafikalt knutepunkt for syriske flyktninger. Felles for dem alle er ønsket om å reise til de nordeuropeiske landene.

– De aller fleste asylsøkere har et klart ønske om å søke asyl lenger nord i Europa, og gjør derfor alt de kan for ikke å bli registrert med fingeravtrykk i f.eks. Italia. Det skyldes ikke frykt for avslag, for har man beskyttelsesbehov, er sjansene like store der som lenger nord i Europa, skrev direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang i september og la til:

Det er altså andre forhold som gjør at noen land er mer attraktive, uten at jeg skal gjøre nærmere rede for det her.

Man undersøker følgelig ruter, priser, innholdet i de forskjellige «smuglerpakkene» og eventuell risiko, fordeler og ulemper ved land som Tyskland, Norge, Sverige, Nederland og og Danmark.

Men sammenlignet med Frankrike er også Storbritannia et eldorado hva velferdsytelser til asylsøkere angår. I sistnevnte kan asylsøkere få utbetalinger så snart søknaden om asyl er innlevert. Asylsøkende ektepar mottar ukentlig 72.52 pund, mens single får mellom 36.62 og 52.95 pund i uken. Samtidig har de krav på gratis behandling i det offentlige helsevesenet – inklusive tannleger, synstester og briller – sosialbolig og utdanning for eventuelle barn. I tillegg er det lett å få jobb i den svarte økonomien, som anslås å være på hele 80 milliarder pund i året.

I Frankrike er det derimot lange ventetider når det gjelder velferdsytelser. En asylsøker mottar generelt ingenting de første seks månedene på grunn av byråkratiet rundt velferdskrav, men ytelsen de kan oppnå ligger på 45 pund, samt tilgang på en seng på et mottak. Men byråkrati og overfylte mottak fører til ytterligere forsinkelser. Asylsøkere som ikke har slekt eller venner i Frankrike, ender ofte opp med å måtte sove på hospits eller gaten.

Situasjonen ser imidlertid ikke så bra ut i Storbritannia heller. En ny rapport fra Public Accounts Committee viser at britiske myndigheter har mistet oversikten over 50.000 ulovlige innvandrere, og feilet i å deportere ytterligere 175.000.

Bare fra årets tre første måneder venter 16.273 asylsøkere på første avgjørelse. Det er en stigning fra 9.559 i samme periode i 2013.

I systemet finnes det også et syv år gammelt etterslep på 29.000 asylsøknader.

Parlamentsmedlemmer advarer mot at slappere kontrollrutiner som følge av pressede tjenestemenn kan føre til at terrormistenkte og kriminelle får oppholdstillatelse i Storbritannia.

Samtidig florerer svindelekteskap for å skaffe innvandrere oppholdstillatelse i landet. Fordi det offisielle byrået for grensekontroll forkludrer etterforskningen, er det vanskelig å få bakmennene dømt. Det antas at minst 10.000 slike ekteskap blir inngått årlig. Men på grunn av kaoset i det overarbeidede systemet, blir hverken de avslørte svindlere eller ulovlige innvandrere sendt ut av landet. Tips fra publikum og politiet blir rutinemessig ignorert.

The report follows Daily Mail revelations of a string of blunders by immigration officials. Yesterday it was revealed that border chiefs had been criticised by a judge for ‘catastrophic’ failures over a £500,000 scam that allowed more than 175 Pakistani workers and their relatives to enter Britain illegally between 2009 and 2012.

The judge said it was a scandal that the UK Border Agency handed out work permits to Techsense UK, a company which even its own inspector warned was a front for an immigration racket. Instead of securing £40,000-a-year IT jobs, many of those who travelled to the UK ended up in fast food restaurants and stacking supermarket shelves.

Last week a vicar suspected of running Britain’s biggest sham marriage racket walked free after his £1million trial collapsed as a result of ‘serious misconduct’ by the UKBA.
And a report by John Vine, the chief inspector of Borders and Immigration, revealed thousands of illegal immigrants were escaping removal because of chaos in the system. Home Office officials were routinely ignoring intelligence tip-offs from the public and the police, and wrongly dismissing valuable information as unimportant.

Avsløringene har ført til fornyede krav om at regjeringen umiddelbart rydder opp i kaoset, men minister Nick Boles innrømmer at Storbritannia aldri vil kunne kontrollere grensene sine så lenge Storbritannia er medlem av EU.

I mellomtiden bruker britiske politikere og den kaklende klasse sin tid og energi på språkbruken til forsvarsminister Michael Fallon – og tidligere innenriksminister for Labour-regjeringen David Blunkett – som kom i skade for å bruke ordet «oversvømmet».