Islam

Salman Rushdie: – Et ord jeg misliker sterkt

Enhver som står opp mot ekstremistiske muslimers hatretorikk, kan forvente å bli stemplet som, ja, nettopp, islamofob. Salman Rushdie er lei denne tilstanden. Han sier: ”Et ord jeg misliker sterkt, islamofobi, er laget for å diskreditere de som peker på ekstreme forhold ved å stemple dem som fordomsfulle.”

 -Ideer kan ikke beskyttes bare fordi de påberoper seg å ha den ene eller andre fiktive guden oppe i skyene på sin side.

 Rushdie fortsetter:

-Det er viktig å huske på at de som lider under den islamske fanatismens fane er andre muslimer… Det er på sin plass med fobiske følelser under slike forhold. Som mange kommentatorer har sagt det, det som drepes i Irak er ikke bare mennesker, men en hel kultur. Å føle aversjon mot en slik kraft er ikke fordomsfullt. Det er den eneste mulige reaksjonen på de redselsfulle hendelsene.

rushdie

-Som borger kan jeg ikke unngå å snakke om verdens grusomheter i denne nye tiden med religiøs voldsherjinger, og om språket som maner det frem og rettferdiggjør det, slik at unge menn, inkludert unge briter, ledes mot ekstreme bestialske handlinger, i den tro at de kjemper en rettferdig sak.

Dette er noe av det Salman Rushdie uttalte da han mottok PEN’s Pinter-Prize i London, en pris han deler med den fengslede syriske dissidenten Mazen Darwish.

Via snakhanen.dk