Innvandring

Mer positive til innvandring, sier NSD

Et flertall av det norske folk er enig i at innvandrere er bra for norsk økonomi, og andelen stiger. Samtidig er det stadig færre som mener at innvandringen til Norge bør reduseres. Det sier en undersøkelse fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Et flertall av nordmennene mener at innvandrere er bra for norsk økonomi, viser nye tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) melder Dagens Næringsliv (DN). (Saksopplysning: Tallene er ikke lenket til i artikkelen og jeg finner dem heller ikke hos NSD).

141014-1I 2014 svarer 53 prosent av de spurte at de er «sterkt enig» eller «enig» i påstanden «innvandrere er bra for norsk økonomi». I 2003 var tallet 31 prosent, mens i 1995 svarte bare 13 prosent det samme.

Videre heter det at det var 50 prosent i 1995 som «uenig» eller «sterkt uenig» i påstanden. I 2003 var tallet 31 prosent, og i 2014 er det skrumpet til under 20 prosent.

Som den observante leser ser blir ikke dette 100 prosent for hvert av årene, men henholdsvis 63 prosent i 1995, 64 prosent i 2005 og 73 prosent i 2014, hvilket kan tyde på at de øvrige svarer at de ikke vet (vanskelig å vite uten å ha tilgang til dataene).

Uansett er budskapet at blir flere og flere nordmenn som mener at innvandrere er en økonomisk berikelse for Norge.

De er også spurt om de er «sterkt enig» eller «enig» i påstanden «Innvandrere tar jobbene fra nordmenn/folk født i Norge». I 1995 svarte 20 prosent at de var enig/sterkt enig, mens i 2014 heter det at tallet er nede i 12 prosent. Og her presiseres det «Kun 2,3 prosent sier de er ’sterkt enig’ i påstanden.» 62,5 prosent sier at de er «uenig» eller «sterkt uenig» i at innvandrere tar jobbene fra norskfødte. I 1995 var tallet 51 prosent.

Tallenes tale er således klar:

– Tallene tyder på en markant holdningsendring i befolkningen. Det skal bli interessant å sammenligne med tall fra andre europeiske land, som er ventet i mars neste år, sier avdelingsdirektør ved NSD, Knut Kalgraff Skjåk.

Positive av erfaring

– Vi har hatt 10 til 12 år med en sterk arbeidsinnvandring. Tallene reflekterer at befolkningen har gjort en viktig erfaring, at landet går veldig godt med innvandrere, sier Knud Knudsen, professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger, som har sett på undersøkelsen.

– En kan si at de i flere sektorer er en blitt helt avhengige av arbeidsomme og flittige innvandrere, legger han til.

Langt færre enn før tror jobbmarkedet for norskfødte blir vanskeligere som følge av innvandring.

– Dette er nok en veldig klar avspeiling av en sterk økonomi med en sterk etterspørsel etter arbeidskraft og lav ledighet. Vi vet jo ikke hvordan svarene ville blitt i et annet arbeidsmarked, men derfor blir det veldig spennende å se svarene fra de rundt 40 andre landene, sier Knudsen.

Jeg finner disse tallene altfor optimistiske. Når over halvparten av de spurte mener at innvandring er positiv for norsk økonomi, konkluderer jeg med at de samme ikke har fulgt så veldig godt med i den økonomiske utviklingen hva gjelder ulike innvandrergrupper, arbeidsmarkedstilknytning, skatt og trygd. Så da var jeg kanskje for optimistisk da jeg for noen dager siden hevdet at noe går riktig vei.

141014-2Men når det kommer til om det bør komme flere eller færre, synker jubelen. For bare 12,6 prosent mener antallet innvandrere til Norge bør økes mye eller litt, mens 57,9 prosent mener at antallet bør reduseres litt eller mye. Videre opplyses det om at 30 prosent vil ha en innvandring som i dag.

Samtidig er det høyere enn i 1995 og 2003, da mente henholdsvis 8 og 7 prosent at antallet innvandrere burde økes. Samtidig var det flere som mente den burde reduseres, henholdsvis 62,6 prosent i 1995 og 71,3 prosent i 2003.

Leserne ikke enig

141014-3Interessant er det at DN selv foretar sin uhøytidelige måling blant sine lesere. I skrivende stund har den et helt annet resultat enn hva NSD er kommet frem til.

Lesernes svar (10 645 har svart) er at 25 prosent er «enig» eller «sterkt enig» i påstanden «innvandrere er bra for norsk økonomi» (herav 8 prosent er sterkt enig og 17 prosent enig).

Hele 74 prosent oppgir at de er «uenig» eller «sterkt uenig» (herav 26 prosent uenig og 48 prosent sterkt uenig).

141014-4Hva gjelder holdningen til at «Antallet innvandrere til Norge bør økes mye, økes litt, holdes på dagens nivå, redusere litt eller reduseres mye» er det heller ingenting som minner om NSDs tall: 7 prosent mener antallet innvandrere til Norge bør økes litt eller mye, mens 84 prosent mener at antallet bør reduseres litt eller mye. 14 prosent vil ha innvandring på dagens nivå (7.432 har svart).

Nå tror ikke jeg at en meningsmåling i en avis og en meningsmåling utført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste kan sammenlignes, men når spriket er så enormt kan det tyde på at det vil være interessant å gå nærmere i sømmene på undersøkelsen fra NSD når den foreligger.

Dagens Næringsliv: Vi er blitt mer positive til innvandring