Innvandring

Kroken på døren for samarbeid?

En dansk delegasjon til Tyrkia har vendt hjem igjen med følgende beskjed til Folketinget: Lars Hedegaards attentatmann ble satt fri fra fengsel av tyrkiske myndigheter. Hvorfor og når han ble løslatt, vil ikke Ankara fortelle. Hele det partipolitiske spekteret reagerer meget skarpt. Tyrkias opptreden har etter all sannsynlighet ødelagt forholdet mellom København og Ankara i uoverskuelig tid. Samtidig er det klart at Hedegaard i en alder av 72 år satser på politisk karriere. Danmark skal ut av EU, og ikke delta i kriger i land dominert av islam, er hans budskap.

Danmark var millimeter unna å oppleve et politisk mord på egen jord da skuddene falt i februar 2013. Det var et under at Hedegaard overlevde. Etter lang tids spekulasjoner, inkludert om Hedegaard selv hadde arrangert eller fantasert frem attentatforsøk (sic!), ble det kjent at en dansk statsborger av libanesisk herkomst var arrestert og satt i fengsel i Tyrkia. Det neste trinnet på stigen er løslatelsen: attentatmannen skal ha blitt løslatt i bytte mot IS-fanger. Ankara velger taushet overfor den danske regjeringen, som derfor ser seg nødt til å sende en egen delegasjon til det mer og mer islampregede styret til Edrogan.

Delegasjonen kunne returnere med følgende beskjed: attentatmannen er sluppet fri, men vi vet ikke hvorfor, og vi vet ikke når det skjedde.

Slik behandler man selvsagt ikke sine venner. Fra Enhedslisten (Rødt) til Dansk Folkeparti reageres det kraftig på Tyrkias arroganse og opptreden generelt. Karen Jespersen og Ralf Pittelkow i Den korte avis, mener at dette ikke bare er kroken på døra i forhold til samarbeid mellom Danmark og Tyrkia, men også kroken på døra for EU-medlemskap for Tyrkia.

Lars Hedegaard er selv dypt fortvilet over den verdimessige utviklingen generelt i Danmark, som preges av mer og mer utenforskap i voksende grupper fra den islamsdominerte verden. Han stiller derfor som kandidat ved neste Folketingsvalg som løsgjenger. Den tidligere marxisten vil ikke posisjonere seg på venstre- eller høyresiden. Historikeren og tidligere redaktør av Information går til valg på følgende fanesaker: Strengere innvandringspolitikk. Danmark ut av EU. Stopp i dansk deltakelse i kriger i den islamdominerte verden. Hva gjelder innvandrere i Danmark, sier Hedegaard følgende:

«I det omfang de lever op til de danske værdier, må de have deres tro som de vil i privatsfæren.”

Det ville ikke forundret meg om vi vil se flere Hedegaarder i valgkamper i sentrale europeiske land i årene som ligger foran oss. Hvis ikke det skulle bli en bred tverrpolitisk oppvåkning om ny kurs i innvandrings- og integreringspolitikken.