Islam

– Jeg ville ikke stoppet ham

Da terroristen Hassan Abdi Dhuhulow, bosatt i Larvik, i ung alder tippet over i terrorforherligende holdninger, og åpent tilkjennega at han ønsket å krige sammen med terrorgruppen al-Shabab i Somalia, ble han ikke korrigert av voksne moderatorer på islam.no.  Noe av det mest oppsiktsvekkende i Brennpunkts sending i går om Dhuhulow og terroren i Nairobi i fjor, var intervjuet med den ansvarlige for dette nettstedet, Basim Ghozlan.

Hassan Abdi Dhuhulow postet rundt 2.500 innlegg på islam.no i perioden 2006–2008. Allerede i 2006 tilkjennega eleven i første klasse på videregående skole i Larvik, at hans drøm var å krige sammen med al-Shabab, som antas å stå bak massakren av 67 barn, unge og voksne på kjøpesenter i Nairobi i fjor. Han sa det til medelever og han skrev det på islam.no, der han også hyllet Anwar al-Awlaki i al-Qaida og spredte hans foredrag.

Dhuhulow ble aldri korrigert av moderatorene der, fortalte Brennpunkt i går.

Det samme har vi påpekt en rekke ganger denne høsten.

I 2006 skrev han eksempelvis dette på islam.no, forteller Brennpunkt: ”Hvis krigen muligens fortsetter helt til sommeren, håper ikke det, så vil jeg besøke Somalia, og inshallah da skal jeg melde meg inn i i mujahedin.

I 2006 tok han toget til Oslo og møtte Basim Ghozlan på Oslo city. Sammen gikk de til Rabitamoskeen, som Ghozlan er forstander i. Selv omtalte Dhuhulow denne dagen med Ghozlan og Rabitamoskeen som ”herlig”, og han ”takker Rabitamoskeen for en fin moské”.

Ghozlan intervjues av Brennpunkt om hans kontakt med Dhuhulow. Ghozlan kan ikke si om Dhuhulow fremstod som ”snill eller slem”, og han ”ble ikke klokere på han”. Han hadde lite kunnskap om islam, mener Ghozlan, eller ensidig kunnskap: ”Problemet var at han leste og hørte det han likte.” ”Mitt første mål var å gjøre ham tryggere,” sier Ghozlan videre.

Ghozlan har altså denne samtalen etter at Dhuhulow har tippet over i grov ekstremisme. Ifølge Dhuhulow fikk de to ”snakket mye sammen”.

Når Ghozlan spørres om forholdene rundt at Dhuhulow ikke ble korrigert eller stanset av moderatorene på islam.no, svarer han slik:

Hvis jeg hadde hørt det nå, så tror jeg at jeg hadde diskutert med han, hva han mener, hvem han vil gjøre jiahd mot, og hva er målet, og sånne ting.  Jeg ville ikke stoppet han.  Men jeg ville hørt mer, og prøvd å diskutere med han.  Sannsynligvis tenkte vi også sånn denne tiden, da. Det er ikke alltid man hadde tid for å fange alle ting og argumentere mot eller for dem. Ofte var debattene så forte og så mange at vi ikke rakk å lese alt, ikke sant, selv om vi var mange.

Jeg ville anta at de fleste av oss ville reagert med sporenstreks å kontakte PST og ikke lagt i vei med diskusjoner for eller mot jihad med en umyndig person som er rede til å begå terror. At de mange moderatorene ikke hadde tid til å moderere Dhuhulow, slipper sikkert Ghozlan også unna. Vi kan jo håpe at ansvarlige myndighetspersoner ikke lar dette gå i glemmeboken.

Heller ikke at Dhuhulow vervet folk på islam.no, som Linda Alzaghari til nettstedet 7gen.com, av Brennpunkt beskrevet som en del av al-Qaidabevegelsers nettsted. Her opererte han med profilbilde av en selvmordsbomber, som vi har vist i denne artikkelen.

Men aller viktigst: Hvorfor ville ikke Basim Ghozlan stoppet han som var en hovedperson under massakren på Westgate?

Og husk: først våren 2008 ble PST tipset om Dhuhulows ekstreme utvikling. Hvem som tipset, sies det ikke noe om i NRK-dokumentaren.

Husk også dette: Ghozlan er en stor beundrer av Yusuf al-Qaradawi og Det muslimske brorskapet, som han mener er Egypts «legitime» statsmakt.