Innvandring

Integrering á la Canada

En studie ved det svenske Universitetet i Uppsala konkluderer med at Sverige har mye å lære av Canada når det gjelder integrering. For i Canada bedrives «reell integrering», mens Sverige bedriver assimiliering og har en kulturell barriere som fører til at innvandrere opplever seg diskriminert. Fullstendig misforstått, repliserer Zhengyang Wu, som har vært innvandrer i begge landene. Ifølge Wu er den kun en ansvarlig innvandringspolitikk som fører til integrering.

Det er masterstudent Martin Walian som i SvD Brännpunkt skriver om den komparative studien som er utført av Sverige og Canadas integrering. Konklusjonen er at dårligere integrering i Sverige skyldes sterke normer og uskrevne regler (kulturell barriere) og at Sverige bedriver assimilering, mens Canada driver reell integrering.

Zhengyang Wu, som har innvandringserfaring fra begge land, kjenner seg overhodet ikke igjen i studien. I et svarinnlegg hevder han at «Walian har misforstått den grunnleggende forskjellen mellom landene, og sammenligner epler med pærer.

Forklaringen er hvem som kommer og på hvilket grunnlag (min oversettelse):

Sverige driver en såkalt «humanitær» innvandring der flertallet er asylrelatert. Ingen krav stilles når det gjelder hvilke muligheter det er for integrering i det svenske samfunnet. Innvandrere trenger ofte ikke engang bevise at de aldri har begått en forbrytelse før de får oppholdstillatelse, og de ​​som begår forbrytelser i Sverige returneres sjelden. Ikke engang identifikasjonspapirer trenger de å ha med seg når de kommer. Den svenske arbeidsinnvandringen handler om å «ikke diskriminere på grunnlag av alder, kjønn, utdanningsnivå,» etc.

I Canada stilles det høye krav til innvandreres evne til å integrere seg og de som får innvandrer må besitte kompetanse som mangler i det kanadiske arbeidsmarkedet. Ingen som har begått en forbrytelse får innvandre, og forbrytelse begått i Canada medfører obligatorisk utvisning.

Og hva fører så dette til? Jo, tillit versus mistillit:

Dette fører til at vanlige kanadiere, inkludert kanadiske arbeidsgivere, anser innvandrere som pålitelige og arbeidsføre, mens svenske ditto er mistenksomme overfor innvandrere.

Derfor er riktig konklusjon, mener Wu, som også påpeker at det dessverre er i tråd med Sverigedemokratenes politiske budskap, og derfor synes vanskelig å få frem i den svenske debatten: når en regjering fører en ansvarlig innvandringspolitikk, lykkes integreringen. Ellers ikke.

Med andre ord, som noen synes å ha så vanskelig for, det er en klar sammenheng mellom innvandring og integrering. Og stiller man ikke krav, men forklarer (eller kanskje bedre: bortforklarer) det meste med å frata folk ansvar, så mislykkes integreringen.