Religiøse og politiske symboler

Hva skal en med uvenner…

… når en har slike venner? Det tenker nok Fremskrittspartiet når Høyre nå aviser å utrede et forslag om forbud mot burka og niqab på videregående skoler i Vest-Agder.

Fylkesordfører Terje Damman (H) brukte dobbeltstemmen sin for å forhindre at burka og niqab kan bli forbudt på videregående skoler i Vest-Agder, melder Fædrelandsvennen.

Det var Demokratenes Vidar Kleppe som sto bak forslaget om å be hovedutvalget for utdanning om utrede konsekvensene et slikt forbud.

«For å forebygge fremtidige konflikter må vi få på plass et forbud mot burka og niqab i videregående skoler i Vest-Agder», var begrunnelsen til Kleppe, som mener det er grunnleggende for god undervisning og godt skolemiljø at lærere og elever skal se hverandres identitet, ansiktsuttrykk og reaksjoner.

Da avstemningen var over var fylkestinget delt i to. 17 stemte nei til en slik utredning, der Høyre, KrF og Venstre sto sammen. De øvrige 17, bestående av FrP, SV, Sp og Ap, sa ja. Dermed var det duket for fylkesordførerens dobbeltstemme, som endte med at en slik utredning ble avvist.

– De videregående skolene i Vest-Agder har ikke meldt inn eksempler på at hodeplagg som skjuler ansiktet har vært et praktisk problem, eller meldt inn ønsker om et regelverk knyttet til slike plagg. Så lenge det ikke er behov for det, trenger vi ikke innføre flere forbud enn nødvendig, hevdet Terje Damman.

Men om Damman ikke synes spesielt forutseende, så var Aps Anne Bystadhagen det. Hun mener det er viktig å innføre regler før problemene oppstår, og det selv om hun ikke likte at forslaget omhandlet burka og niqab spesielt. Ifølge henne må alle plagg som hindrer identifisering forbys.

141023-1Lederen for institutt for religion, filosofi og historie ved UiA, dr. theol, Ingunn Folkestad Breistein, mener at fykestinget burde innført et forbud mot ansiktsdekkende plagg først som sist, hvis de mener at burka og niqab er et problem. Breistein, som selv satt i det nasjonale livssynsutvalget som konkluderte med at religiøse symboler og uttrykk bør være synlig til stede i det offentlige rom.

– Men man må skille mellom synlige religiøse symboler som hijab, kors eller kippa, og plagg som dekker ansiktet. ( …) På arbeidsplasser og skoler må vi se hverandres ansikt for å fungere sammen, sier Breistein.

Samtidig mener Breistein at det er viktig at kvinner som ønsker å bære niqab eller burka ikke blir forvist til sine hjem. Men et slikt ønske er lite forenlig med åpen identitet i det offentlige rom og offentlige institusjoner.

Vi bør heller som samfunn si nei til ansiktstildekking, uansett grunn.