Islam

Diskriminering og reintegrering, eller?

Den islamske staten har satt seg som mål å utrydde annerledes troende. Da IS-terroristene startet nedslaktninger i Mosul i Irak, gikk de ikke minst løs på barna, helt ned på spedbarnsnivå. I en park i byen ble barns hoder reist på påler, ifølge vitner. I Norge skal de hjemvendte terroristene møtes med mentorer og diverse hjelpetiltak. Det kan de nok trenge – også.

Advarsel: Denne artikkelen viser grusomme foto etter tre avsnitt.

Hva som har skjedd med et menneske når man aktivt velger å delta i IS-barbariet, kan i min optikk vanskelig handle om annet enn at enhver grense for ondskap er utvisket og en menneskelig maskin uten et snev av humanisme gjenstår. Parallelt må man ha gjennomgått en grundig hjernevask over lang tid, der enden på klorinformelen er at man er hellig overbevist om at man utfører Allahs ønsker for menneskeheten.

Å publisere fotografier av IS` herjinger er et tveegget sverd. Vi vet jo at IS propaganderer og bevisst sprer redsel med å vise frem sine grusomheter. Samtidig er det viktig at verdenssamfunnet vet hva som foregår, ikke minst med tanke på oss i Norge og Europa som skal forholde oss til at mange av disse personene vender tilbake til våre nærmiljø. Der skal de for øvrig bli tatt imot blant annet som ofre for diskriminering, jamfør Aarhus-modellen, en modell som også er populær blant norske politikereI Norge står også mentor- og exitordninger høyt på lista. Krigerne/torturistene/voldsromantikerne skal reintegreres blant oss. Det er der situasjonen står i dag.

Derfor mener jeg det er viktig og riktig å vise noen bilder som skal være fra Mosul, Irak, da IS slo til der i sommer.

Vi må igjen advare på det sterkeste om at de følgende fotoene er forferdelige vitnesbyrd om et barbari verden knapt har sett før.

 IS_barn_drepes1

IS_barn_drepes2

IS_barn_hodeavskjæring

IS_drepes_halshugging

Bildene fant jeg hos catholic.online 

Skal vi fortsatt snakke om diskriminering, mentorer, psykologer og slusing tilbake i samfunnet?