Islam

Teori og praksis

Historiker Bård Larsen leverer en god kronikk i dagens VG. Ikke minst setter Larsen søkelyset på det som er særdeles relevant; nemlig spørsmålet om hva ulike meninger og holdninger betyr i praksis?

Under tittelen «Trøbbelet med islamisme» leverer Bård Larsen en balansert kronikk i VG, der spesielt avslutningen serverer det mest sentrale:

Ideen om en islamsk stat er islamistisk grunnlære og ikke fremmed for mange muslimer. Hva innebærer den i praksis? Dens tilhengere representerer en politisk ideologi, uttaler seg om politikk og er derfor en del av den offentlige samtalen: Hva mener islamister om det liberale rettsstatsprinsipp (maktfordeling), ytringsfrihet, kvinners rettigheter, homofili, pluralisme og demokrati? Hva betyr det egentlig å ønske seg en islamsk stat, hva er brudd, og hva er kontinuitet målt mot det liberale demokratiet?

Da gjenstår det bare at tilhengerne av en islamsk stat svarer på disse spørsmålene, slik at vi faktisk vet hva deres politiske prosjekt innebærer.

Men antakelig må vi vente lenge på konkrete svar. Det er en av nåtidens virkelige utfordringer.