Islam

Sobert i Aftenposten

Samfunnsdebattant og masterstudent Umar Ashraf er lite begeistret for tilsvaret fra Hege Storhaug i Aftenposten. Sistnevnte har nemlig "iverksatt en organisert frihetsberøvelse"; tydeligvis i den hensikt å forby muslimske kvinners frivillige bruk av hijab.

Det er skrekkelige folk vi har med å gjøre, forklarer Ashraf under den edruelige overskriften «Nettrollenes dronning: Ekstremisten Hege Storhaug:

Hege Storhaug oppmuntres av sin egen lille tilhengerskare bestående av nettsamfunnets tapere som poster og liker rasistiske kommentarer. Storhaug har iverksatt organisert frihetsberøvelse, og hun bruker mediene for å spre sin egen ekstremistiske ideologi.

Storhaug er nemlig så overmodig, ekstrem og tullete at Ashraf føler for å vise sin absolutte avstand med et demonstrasjonstog:

Storhaug, som nordmann ønsker jeg å gå i demonstrasjonstog for å ta min avstand fra deg. Din ekstremistiske tankegang representerer ikke norske verdier, eller majoriteten av nordmenn, uansett hva nettrollene dine sier til deg.

Ashraf, som for øvrig heller ikke liker tidligere kulturminister Hadia Tajik

Hadia Tajik sier i forrige ukes nettutgave av Dagbladet at hun frykter terror på norsk jord, og viser til at PST i sin åpne trusselvurdering peker på islamistiske miljøer som en alvorlig utfordring. Tajik glemmer kanskje at det allerede har vært terror på norsk jord, men hun vil ikke fokusere på dette kanskje? Det gir vel ingen politisk gevinst …

norsk presse,

Problemet er ikke karismatiske opinionsledere, problemet er dessverre mediene, som drar frem én etter en annen og gir dem deres «ti minutters berømmelse» slik vi så i forrige uke. Kvinnen Dagbladet har intervjuet er med på å legitimere terrorisme, sier Tajik. Nei, Dagbladet er med på å legitimere en terrorfare.

….

Media fremstiller muslimer som en sammensveiset gjeng med konspirert agenda om å ta over Norge og deretter eliminere alle «breivikingene».

eller PST

Det rare er at politikerne tar PST’s trusselvurdering for god fisk, med 2011 i frisk minne. Å ta til seg tall og fakta fremfor prediksjoner bør være en enkel greie for både landets toppolitikere og statlige sikkerhetsorganer. Hver gang leserne av denne kommentaren betviler hvorfor jeg er kritisk, tenk (!) fem av 940.

er ellers glad for å se at ingen sentrale moskeer i Norge som har snudd ryggen til shariaens straffelover og familielovverk:

Jeg kan heldigvis ikke vise til moskeer i Norge som har snudd ryggen til sharia. Det viser bare at moskeene her til lands ikke har den samme ekstreme tolkningen av sharia som henne selv.

Kvinner har, som Ashraf selv skriver, riktignok færre rettigheter i samfunn styrt av sharia enn i Vesten, men pytt, pytt – alt skjer til sin tid. En vakker dag vil sekularisering med skille av stat og religion samt andre  samfunnsreformer som utdanningsnivå, og økonomisk og politisk stabilitet komme dalende ned fra det blå i islamske samfunn. 

I mellomtiden foretrekker Ashraf å kjempe for forandring ved å hovedsakelig kritisere alt og alle andre – særlig de ultrakjipe kritikerne av islamisme og sharia – og heller inngå i det han kaller «gjørmekamp med Storhaug.»

Det trives han tilsynelatende godt med, men så er han da også ualminnelig flink til å løpe i søla.

Les også kronikken til Storhaug, Umar Ashrafs utgangspunkt.