Islam

Avsløringer: I Hassan Abdi Dhuhulows fotspor

Det viser seg at den norske terroristen ikke har, som Aftenposten skriver, sittet hjemme alene bak en dataskjerm og radikalisert seg via internett. Han har vært helt sentral i miljøet rundt Basim Ghozlans Rabitamoskeen.

NB: En oppdatert (og dokumentert) versjon av denne saken finner du her

Avsløringer fra Storbritannia viser at radikaliseringen foregår i stor grad i moskeer, finansiert av og med ideologi fra Saudi-Arabia, Qatar eller Iran. Islamske fundamentalister har behov for en moské, og hva slags ideologi som forfektes der er helt essensielt å avsløre for å bekjempe islamismen.

Vi har tidligere skrevet at et fellestrekk ved ekstreme islamister er at de tar dekknavn, gjerne flere, samt stadig bytter, for å slippe unna radaren i det samfunnet de ønsker å omvelte. Det er derfor svært vanskelig å følge hver enkelt av dem.

Vi har forsøkt å følge terroristen fra Larvik – et stykke på vei; fra attenårig elev på videregående skole i Larvik til massemorder i Nairobi.

Det er ikke så lett, for den norske terroristen som var med å massakrere 63 mennesker på kjøpesenteret i Nairobi opererte med mange dekknavn.

Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik er først aktiv på det internasjonale islamistforumet «Turn to Islam» under navnet Mujahed 18.

Så bytter han navn til Abdi Alfattah og blir en svært aktiv debattant på islam.no, nettstedet drevet av Basim Ghozlan, forstander i Rabitamoskeen.

I oktober 2006 skriver attenåringen fra Larvik at han skal inn til Oslo for å feire eid, og Basim Ghozlan, Linda Alzaghari og Aisha inviterer ham derfor til Rabitamoskeen. De skriver at de gleder seg til å ta ham imot – for å bli ordentlig kjent med ham – også utenfor debattforumet.

Abdi, eller Cabdi, som de også kaller ham, blir sentral på nettforumet islam.no. Han er svært aktiv i de religiøse og politiske diskusjonene. Han er også aktiv på utenlandske islamistiske nettsteder, og tar etter hvert kontakt med det internasjonale islamistforumet 7cgen, (7century generation).

Han ønsker å opprette en norsk avdeling av denne organisasjonens forum.

Basim Ghozlan synes det er greit. De bestemmer at Abdi, Linda Alzaghari, Imam Sandnes og fire andre skal utgjøre de første norske medlemmene i dette internasjonale islamistnettverket.

Abdi og Alzaghari skal være moderatorer i den nystartede norske gruppen.

Abdi sender inn medlemsliste 7. januar 2007 – denne gang under dekknavn «Abu Zarqawi Al Somal». Alzaghari opererer med et par «identiteter»; «Miss Noor» og «Haneefah».

Imam Sandnes synes vel på det tidspunkt at dette dekknavnet holder. Det er mange år til han i norsk offentlighet blir avslørt av HRS som rådgiver for norske ekstremister som Arfan Bhatti.

Aftenposten skriver nå at islam.no ble opprettet for å «diskutere alt fra tro til trivielle spørsmål», og det var nettopp for å slippe unna diskusjon om “trivielle spørsmål” at 7cgen, ledet av Abdi, startet dette parallellforumet til islam.no. I tillegg ønsket de selvsagt å bli en del av et internasjonalt islamistisk nettverk.

I april 2007 utvider Abdi det internasjonale nettverket. Han kontakter «Muslim Village Forum» (MVF) og presenterer seg og den norske avdelingen av 7cgen som han har stiftet sammen med de andre fra islam.no, og spør om han kan få tilslutte seg også dette internasjonale islamistnettverket. Han skriver:

«I’m Abdi Alfattah orginally from Somalia live in Norway, Scandinavia, Europa.

I’m 19 years old. I’m a member of 7cgen.com, the greatest islamic youth forum. take a visit.

I got known about this forum by brother AbuSufyan who also is a member from 7cgen.»

Men for å bli en del av MVF, eller dette «brorskapet», som de kaller seg, holder det ikke med nettkontakt – det kreves personlig kontaktforbindelse. Det har Abdi, så han blir medlem også her og knytter således direkte kontakt med eksempelvis svenske islamister.

Abdi skriver også på denne tiden (altså i 2007) på flere islamistnettsteder at han er leder for muslimer i Larvik og har etablert nettstedet «larvikmoske.com». Han har imidlertid ikke fått websiden helt i drift ennå, så han spør om råd på forskjellige forum om hvordan man lager en proff nettside; med linker til videoer, foredrag, litteratur og kontaktpersoner i islamske internasjonale nettverk.

– Vi er mange hundre muslimer i Larvik, skriver han, men vi har ikke et skikkelig nettsted. Det fikk de etter hvert på plass. Larvik moské har en svært proff nettside i dag. Abdi tok også initiativ til pengeinnsamling til et ordentlig lokale til moskeen i Larvik.

Akkurat på hvilket tidspunkt den norskavlede terroristen forsvant fra Norge, er vanskelig å spore opp.

Det er, som alle skjønner, helt essensielt for ekstreme islamister å skjule seg mest mulig, og ikke minst stadig skifte dekknavn, hvis man skal få fred til å knytte kontakter med andre revolusjonære terrorister uten å komme i politiets søkelys.

Abdi har eksempelvis publisert innlegg på terrororganisasjonen Hizb ut-Tahrir nettforum – der brukte han dekknavnet CabdiFattah88.

Han brukte også navnet Xasan Xuseen (somalisk for Hassan Hussein) når han publiserte bilder på nett; både fra Larvik og fra terrorhandlinger i Somalia.

En fremstående leder for Al-Shabaab med nær tilknytning til Al-Qaeda har samme navn, Xasan Xuseen. Denne lederen er svært kjent og har tidligere vært fengslet for terrorvirksomhet. Han har bl.a. vært i Sverige og holdt foredrag i svenske moskeer.

Det var en stund nærliggende å tro at dette kunne være «vår» terrorist, siden han har samme navn som det siste vi har rukket å finne av dekknavnene Hassan Abdi Dhuhulow har brukt.

I tillegg ligner denne Al-Shabaab-lederen Abdi av utseende og kan stemme med alder.

Imidlertid skrev somalisk media i går at Al-Shabaab-leder Xasan Xuseen, akkurat ble arrestert i Nairobi for terrorvirksomhet for et par dager siden. Altså var det ikke Abdi.

Dette er hva vi til nå har funnet ut om terroristen fra Larvik. Men vi håper at man snart kan fastslå én gang for alle; islamister hverken oppstår eller fungerer isolert, de radikaliseres ikke alene med datamaskinen sin på et gutterom – eksempelvis i Larvik.

Merknad: vi har en hel mappe med dokumentasjon på alt overstående i form av lenker og skjermdumper.