Om svenske meningsmålinger og valgresultatet

Hvis den svenske borgerligheten ønsker å stoppe Sveridemokraternas fremgang, bør de først og fremst slutte å lyve for seg selv og andre om opinionen i innvandringsspørsmål, skriver nasjonaløkonom Tino Sandaji.

Ifølge en meningsmåling fra 2013 har svensker flest blitt mer positiv til innvandring, melder VGs Stian Anthonsen Eide, og viser til Sveriges svar på vårt Integrerings- og mangfoldsdirektorats Mangfoldsbarometer.

Den aktuelle rapporten viser imidlertid ikke noe slikt, den måler svenskers erfaringer med f.eks. arbeidskollegaer med innvandringsbakgrunn og folks holdninger til enkeltpåstander som «alla invandrare som kommer hit måste ges samma sociala rättigheter som landets egen befolkning”, ”det är bra om invandrarna som kommit till Sverige behåller sitt modersmål och lär sina barn det” og ”Samhället bör skapa möjligheter för invandrare att bevara sina kulturella traditioner». Rapporten måler altså folks holdninger til allerede innvandrede personer og behandlingen av dem – ikke til den pågående innvandringen som sådan.

Men noen indikasjoner på hva befolkningen synes om den førte innvandringspolitikken finnes det jo. Nasjonaløkonomen Tino Sandaji er tilknyttet Sveriges institutt for næringslivsforskning og er en av få svenske akademikere som skriver og snakker om innvandring og dens økonomiske konsekvenser. Han mener svenske politikere lyver for både seg selv og andre når det gjelder befolkningens mening om den førte innvandringspolitikken, og viser til landets største undersøkelse av velgernes syn på innvandring. Den utføres årlig av SOM-instituttet (Samhälle, Opinion, Medier) ved universitetet i Gøteborg.

I 2012 så svarene på forslaget ”Ta imot færre flyktninger i Sverige” sånn ut:

Bra forslag: 45%
Dårlig forslag: 29%
Hverken eller: 26%

Når spørsmålsstillingen ble snudd på hodet ”Ta imot flere flyktninger i Sverige”, ble svarene slik:

Bra forslag: 18%
Dårlig forslag: 50%
Hverken eller: 31%

– Det slående er at kun 18 prosent av det svenske folket støtter den innvandringspolitiske linjen Reinfeldts allianseregjering har ført. Dette tallet har aldri blitt rapportert i media, skriver Tino Sandaji.

Da Sverigedemokratene havnet i Riksdagen i 2010, ble det politiske etablissementet så sjokkert at statsminister Fredrik Reinfeldts respons var å inngå en samarbeidsavtale med Miljôpartiet som gjorde svensk innvandringspolitikk enda mer generøs. Miljöpartiet er Riksdagens mest radikale parti når det innvandring. De har innskrevet sin visjon om en verden uten grenser i partiprogrammet og betrakter fri bevegelse som en menneskerettighet, forklarer Sandaji.

Statsministern själv förklarade senare att uppgörelsen med Miljöpartiet var en signal till folket. Svenska väljare skulle lära sig inför framtiden att de etablerade partiernas konsensus om invandringspolitiken inte skulle ruckas hur väljarna än röstar. Senare sa statsministern stolt om sin uppgörelse med Miljöpartiet: ”Effekten av SD var att vi fick en politik i motsatt riktning”.

Reinfelds uppgörelse med Miljöpartiet hyllades som ett politiskt genidrag av liberala ledarsidor. DN skrev: ”Den visar viljan att ta ansvar i viktiga frågor och för detta ska inte minst Miljöpartiet ha en eloge. De sammantaget fem partierna berövar SD – i praktiken ett enfrågeparti – sin enda politiska fråga. Det är både listigt och demokratiskt rätt.”

«Listig» er ikke ordet, mener Sandaji. Istedet førte Reinfeldts sjakktrekk til søndagens katastrofevalg for Moderaterna, som mistet hele 4 prosent av sine velgere direkte til SD mellom 2010 og 2014. Til sammenligning har vårt SV 4,3 prosent oppslutning.

Reinfeldt gjorde vad han kunde för att komma närmare Miljöpartiets vision om fri invandring. Sverige tar nu emot fler invandrare i relation till sin befolkning än USA:s rekord under den transatlantiska migrationen. Under Göran Perssons tid som statsminister beviljade Sverige i genomsnitt asyl till cirka 30.000 flyktingar och anhöriginvandrare per år. 2013 hade siffran ökat till cirka 70.000, vilket i sin tur ser ut att överträffas i år. De officiella kostnaderna för flyktingmottagande i statsbudgeten var cirka 8 miljarder per år när Alliansen tog över. Kostnaderna har ökat till cirka 25 miljarder 2014 och förväntas som bekant öka ytterligare de kommande åren.

När Eurostat redovisar siffror för antal som beviljas asyl första halvåret 2014 visar det sig att Sverige, med ungefär 2 procent av EU:s befolkning, står för 22 procent av de beviljade asylansökningarna. Det innebär att Sverige ensamt beviljar fler asyl än vad Storbritannien, Frankrike, Spanien, Finland, Danmark och Norge gör tillsammans.

Reinfeldts allianseregjering og svenske medier skrev om avtalen med Miljöpartiet som den eneste mulige politikken. Fra Reinfeldts hold ble det ofte påstått at denne politikken hadde støtte blant Moderaternas velgere; kun en liten minoritet var imot den prakiserte åpenheten ift asylinnvandring fra den tredje verden.

En vän återgav en konversation för cirka ett år sedan med en av Moderaternas toppstrateger. Temat var om Moderaterna inte var oroliga för att partiets kärnväljare inte uppskattade migrationspolitisken. Toppstrategen svarade självsäkert att Moderaterna inte var oroliga. Det rör sig om en liten grupp väljare som Moderaterna inte är intresserade av.

Ifølge Sandaji har det aldri blitt rapport i klartekst i svenske medier eller borgerlige tenketanker, men Moderaternas velgere delte altså ikke partiledelsens syn på innvandringen til Sverige:

SOM-institutet har varit vänliga nog att skicka mig siffror om vad de olika partiernas anhängare tycker om invandringspolitiken. Så här svarar Moderaternas anhängare om den invandringslinje Moderaternas partiledning driver:

Ta emot färre flyktingar (M)
Bra förslag: 53%
Dåligt förslag: 21%

Ta emot fler flyktingar (M)
Bra förslag: 12%
Dåligt förslag: 57%

Når resultatet av SOM-undersøkelsen blir rapportert i media, benytter de seg av subilt triks for å villede leserne, skriver Sandaji. De nevner at 44-45 prosent ønsker en redusering av asylinnvandringen, men nevner ikke at det finnes tre svaralternativ i SOM-undersøkelsen og ikke to som det pleier å være:

Läsaren lämnas därigenom med intrycket att en majoritet på 55 procent stödjer regeringens invandringspolitik, trots att det endast rör sig om cirka 30 procent.

Ett tecken på att någon är ljuger för dig är att man berättar att 40-45 procent i SOM-mätningen är för reducerad flyktinginvandring utan att nämna att långt färre är emot.

Bara 12 procent av Moderaternas väljare angav alltså till Sveriges största politiska undersökning att det är ett bra förslag att ta emot fler flyktingar. Siffran har aldrig rapporterats annat än på min egen blogg. Media vill ge sken av att Sveriges nuvarande invandringspolitik har massiv folkligt stöd och har därför inte rapporterat de riktiga siffrorna.

Mange politikere og strateger fra Moderaterna er selv fanget i en boble de har bidratt til å skape, fortsetter Sandaji. De ble derfor genuint overrasket over valgresultatet. Moderatar som er skeptiske til den nåværende innvandringspolitikken er partiets kjernevelgere, ikke et lite segment man kan klare seg uten. Politisk korrekthet, floskler og ønsketenkning er egnet for journalister, men Moderaternas strateger later til å trodd på sitt eget spinn, skriver Sandaji og avslutter:

Det förs just nu fram många krystade teorier till varför SD gick framåt och hur man kan stoppa främlingsfientligheten från att öka ytterligare. Den officiella bilden är att endast ett liten isolerad minoritet svenskar är skeptiska till invandringspolitiken. Då är det närmast obegripligt varför skandaldrabbade, djupt impopulära SD fördubblas val efter val.

I själva verket visar SOM-mätningen att cirka 60 procent av de väljare som faktiskt tar ställning vill se en reducerad flyktinginvandring. Men de etablerade partierna har bildat en järnkartell där alla i stället lovar ännu snabbare flyktinginvandring.

Mot den bakgrunden behöver man inte vara Sherlock Holmes för att lista ut varför SD ökar. Väljare som inte uppskattar Sverigedemokraternas illa dolda förakt mot invandrare men som är oroade över migrationspolitiken håller sig för näsan och röstar på SD i brist på alternativ.

Om borgerligheten vill stoppa Sveridemokraternas framfart är ett första steg att sluta ljuga för sig själva och andra om opinionsläget i dessa frågor.

Realtid: Elefanten i rummet