Islam

Nå er tiden kommet for oppklaringer

Linda Alzaghari takker for seg i norske islamistmiljø. Det forteller oss mye om viktigheten av åpenhet. Vi håper nå på enda mer åpenhet og informasjon fra Alzaghari i kampen mot ekstremisme.

Ingen kan si at Minotenks Linda Alzaghari ikke har prøvd dialoglinjen – i årevis. Hun har deltatt i diskusjoner på Facebookgrupper og nettsider. Hun har vært moderator på det konservative nettstedet islam.no. Hun har etter hvert diskutert og argumentert for moderate tanker innad i miljøet, men alltid forsvart ulike miljø lojalt utad. Sistnevnte har dessverre vært et hinder for den kritiske fornuften og samfunnsdebatten.

Da HRS startet å avsløre ekstreme predikanter som ble invitert hit av Islam Net, var nettopp Linda Alzaghari den første til å gå i strupen på oss med beskyldninger om at vi med våre avsløringer spredte fremmedfrykt og bedrev anti-integreringsarbeid. Som da hun fremhevet Islam Net som godt integrerte ungdommer (sic!), og samtidig latterliggjorde oss.

Men nå har hun altså skjønt at dialog heller ikke nytter innad i slike miljø. I en kronikk i Aftenposten tok hun derfor et oppgjør med deler av miljøene hun aktivt har deltatt i gjennom årene.

Det blir spennende å se hvem hun får med seg fra de samme miljøene. For at Alzagharis utspill er en brannfakkel innad i ulike muslimske miljø er det liten tvil om.

Det er oppsiktsvekkende og gledelig at hun nå går ut og ønsker et klart skille mellom religion og politikk. Hun etterlyser i tillegg en kartlegging av norske moskeer og organisasjoner med henblikk på ideologisk tilknytning og verdiformidling. Det er absolutt i grevens tid. Tiden er overmoden for å avdekke hvor islamistenes ideologi spres.

Det begynner nemlig å bli farlig mange norske islamister som kobles til terror. De radikaliseres, tar dekknavn og forsvinner ut av søkelyset. Her er et eksempel:

En ung norsk mann skrev for et par år siden på Islam Nets nettside at han var nysgjerrig på islam og konverterte i en «søt, liten moské ved Sofienbergparken».

Hva som siden skjedde fortalte nordmannen ingenting om, for han hadde da gått under jorda, tatt dekknavnet «Hest Vantmiki» og oppga hverken sitt tidligere norske navn eller navnet på moskeen som tok ham inn i varmen.

Hest Vantmiki ble en ivrig konvertitt, siterte koranen og hadither, og agiterte for dette på en mengde islamske nettsteder. Han ble etter hvert også oppdaget av islamkritikere, som lederskribent i Svenska Dagbladet, Per Gudmundson. Gudmundson la ut et klipp fra en nettdebatt mellom Profetens Ummah-medlemmene på Facebook, Hest Vantmiki og Naseer Ahmed.

De diskuterer hvorvidt de ifølge islam er fiender av Norge og om de bør erklære krig mot sitt eget land:

Naseer Ahmed: (..) Norge er slagmarken, da de har brutt avtalen med muslimer ved å angripe Islam og Muslimer. Norge er Dar al-Harb, krigens land. Det sier Sharia. Hva ens personlig oppfatning er, får det være vedkommendes egen sak. Krigen er alltid toveis, og når Norge er med i krigen så faller den tilbake også. Eller vil man ha det slik at disse norge kuffar angriper muslimske land, og muslimer skal sitte og se på!? Subhan’Allah. Som om slagmarken kun er der Norge kriger… Slagmarken er i norge også…

Naseer Ahmed: Norge som land angriper også når det i ytringfrihetens navn støtter krenkelse av Profeten (S.A.W), muslimske søsterenes valg av klesdrakt, Islam generelt.

Hest Vantmiki :Og jeg er helt enig i at fornærmelser av profeten og avkledning av muslimske kvinner er gode nok grunner til å gå i krig. Profeten (saw) gjorde jo det.

Hva skjedde med nordmannen Hest Vantmiki fra han gikk inn i en liten moské ved Sofienbergparken og til han ble villig til å krige mot Norge? Han har forsvunnet fra Facebook og nettdiskusjoner. Kanskje han er en av dem som har reist for å drepe vantro sammen med IS? Det vet vi ikke. Kanskje PST har svaret?

Hvilken moské var dette? Hvor og av hvem ble en ung nordmann hjernevasket i hat mot demokrati og sitt eget land?

En historie til: Et medieoppslag her om dagen lød slik: «Nordmann drept i droneangrep».

Denne nordmannen hadde i likhet med Vantmiki også dekknavn. Han kalte seg Abu Bilal. Hva han egentlig het, blir det ikke opplyst om.

«Bare» at han har vært talsmann og kontaktperson for Muslimsk Studentsamfunn (MSS), og regnes som læremester for mange som har reist ut for å krige de siste årene. Punktum.

(MSS har vi jo vært i ”interessante” debatter med tidligere, der de har definert undertegnede som ”ekstrem”, det er jo en klassisk reaksjon fra de islamistiske rekkene når de utfordres ideologisk,)

Igjen forteller ikke mediene om hvilken eventuell moské eller islamsk organisasjon denne for oss lesere ukjente nordmannen tilhørte.

Var det ikke en god idé at journalister intervjuer Muslimsk Studentsamfunn angående deres tidligere leder og forbilde – drept i kamp for Taliban – på motsatt side av nordmenn i Afghanistan?

Media og myndigheter kunne, hvis man ønsket å avdekke spredning av ekstremisme, eksempelvis tatt et søk på hjemmesidene til Muslimsk Studentsamfunn. Deretter stilt spørsmål om hvorfor de har Ali Qamar på sin forside som ideologisk frontfigur. Selv journalister med dårlig hukommelse burde huske ham som Arfan Bhattis mentor, da han opptrådte på Skup-konferansen foran hele medie-Norge.

Linda Alzaghari skriver at Mohyeldeen Mohammad er toneangivende med voldsforherligelse på nettstedene hun nå har brutt med. Ali Qamar har ikke brutt ut av miljøet – tvert imot – han er nær alliert med Mohyeldeen. Og altså predikant hos Muslimsk Studentsamfunn.

For oss som har forsøkt å følge med på disse miljøene er dette ikke overraskende, for allerede på stiftelsesmøtet til Muslimsk Studentsamfunn skrev de at de ønsket å invitere en velkjent ekstrem hatpredikant som foredragsholder, Abdullah Hakim Quick.

MSS_fører_Quick

Lenken til Quicks sitater er fra det britiske nettstedet The islamic far-right in Britain. Det omtaler og plasserer disse predikantene der de hører hjemme; på ytterste høyre fløy, nært beslektet med fascister.

Det begynner altså å komme fram at Norge har fostret mange islamske terrorister. bekreftes det at Larviksgutten, som deltok i massakren på 63 personer i kjøpesenteret West Gate i Nairobi, skal ha blitt drept under terrorangrepet han deltok i. Han tilhørte det somaliske miljøet i Larvik, skrives det.

Men hvilken ”søt, liten moské» eller organisasjon som lærte ham opp – se det får vi ikke vite av media.

Vi fant det derimot ut: Larvik Mosque. (Mer om det senere i dag.)

Det som derimot skjer er at når noen etterlyser en avdekking av hvor ideologien spres til norsk ungdom, ser vi enda mer undergrunnsvirksomhet og anonymitet.

Ta for eksempel den åndelige rettlederen, Abo Barirah, som drev nettstedet imam.no. Han ble stadig brukt som lærd veileder på forumet islam.no når ungdom trengte svar på spørsmål om hva som var riktig ifølge islam.

Linda Alzaghari henviste ofte på islam.no til imam_sandnes, som han kalte seg, i forbindelse med spørsmål tilknyttet islamsk lovverk. Da Islam Net ble angrepet i media for deres håndsopprekning for dødsstraff i islam, ga denne læremesteren dem fullt medhold. Han tok til orde både for dødsstraff og hududstraffer (halshogging, pisking, avkutting av hender osv) og skrev:

«Å nekte for ett eneste vers i Koranen fører til vantro»

Barirahs nettsted, imam.no, er forsvunnet fra nett – sammen med all rettledning, lover og fatwaer imam _sandnes ga til unge søkende. Det er synd, for det er mye det kunne vært interessant å spørre ham om. Eksempelvis: Noen husker sikkert asylsøkeren som ble torturert med kokende vann på et mottak i Rogaland fordi han hadde konvertert vekk fra islam.

I følge Dagen skal torturistene ha opplyst om at de at ventet på en fatwa om dødsstraff fra imamen i Sandnes. I så fall er det god grunn til å stille spørsmål om hvorfor utenlandske asylsøkere på et mottak skulle komme på den tanken at de kunne få en «licence to kill»-fatwa fra en norsk imam i Sandnes.

Linda Alzaghari kan kanskje fortelle hva som har skjedd med denne imamen som hadde så stor innflytelse over unge norske muslimer og bidro med å spre barbariske holdninger. Alzaghari har nemlig nylig hjulpet ham med å framstå i ny drakt.

Her er imam_sandnes` nye bilde på Facebook:

imam_sandnes_FBprofil

:

Som dere ser: ”Søster Linda Alzaghari” takkes for ”ideen” bak profilen hans. ”Må Allah belønne henne.”

Det er flott om dette betyr at imamen nå kommer til å gi helt andre svar til unge som forsvarer dødsstraff for homofili, utroskap og frafall fra islam enn dem han ga sist. Men kan vi stole på at det som sies er til å stole på?

Vi er likeledes spent på hva som vil skje i Rabitamoskeen, som Alzaghari har vært tilknyttet. Vil det at Basim Ghozlan åpent støtter Det muslimske brorskapet få noen betydning for henne? Da Brorskapet fikk vist hva de mente med sharialovstyring i Egypt, avslørte de for en hel verden hvordan deres idealsamfunn ser ut.

De ble på nytt forbudt i Egypt. For denne ideologien betyr hverken vår, sommer eller demokrati. Det må være liten tvil om at Brorskapets ideologi står svært langt fra et ønske om å skille religion og politikk. Vil Alzaghari være åpen om hvorvidt Brorskapets ideologi spres i Rabita?

Det har skjedd mye på kort tid. Vi som i flere år har advart mot islamismen ved å avsløre hva ekstremistene selv sier de har som målsetting, har beviselig fått rett i at det ikke er noen grunn til å tvile på at de mener det de sier.

Man fortsetter likevel å slenge ut beskyldninger om rasisme og konspirasjonsteorier til islamkritikere, dette kommer garantert Linda Alzaghari også til å få merke – hennes tidligere islamistbekjente, Karima Solberg, kaller henne allerede forræder på Facebook.

Men det er ikke like lett å skjule sannheten nå når folk faktisk kan se med egne øyne at islamistene mener alvor med krigsklæringer mot Norge og mot demokratiet, og har et reelt ønske om å erstatte det med sharia.

Linda Alzaghari skrev for noen år siden på islam.no:

«Vel, er man mot sharia, er man ikke muslim»

Det har skjedd mye siden da. Ikke minst hennes egen erkjennelse i Aftenpostens kronikk. Vi håper dette kan føre til slutt på mistenkeliggjøring av hverandres motiver i bekjempelse av islamisme, for sekularitet og humanistiske verdier.

Linda Alzaghari skriver i kronikken:

«Nå er tiden moden for at vi for alvor markerer skillet mellom religion og stat i islam.Det norske storsamfunnet er klare for å se mangfoldet blant muslimer. Politikere og andre samfunnsaktører trenger å se at det er mulig å være troende muslim og sekulær, og at denne verdikampen bør støttes. De som motarbeider verdier som demokrati, likestilling, rettigheter for homofile, annerledestroende og ikke-troende bør ikke få noen som helst drahjelp.»

Ja, det er på høy tid å markere skille mellom religion og stat i islam. Og det norske storsamfunnet har lengtet etter å se mangfoldet blant islamske organisasjoner og moskeer i årevis.

Nå venter vi derfor på endelig å bli presentert for og samarbeide med de sekulære muslimske organisasjonene og moskeene i Norge. De som sloss for likestilling og demokrati – og mot innføring av sharia. Da trenger vi informasjon og veiledning, Alzaghari. Hvor er de?