Innvandring

Menneskesmuglere herjer fritt i Sverige

Den organiserte menneskesmuglingen i Sverige har i praksis fått amnesti og får herje fritt, endog med milliardomsetting hvert år. Dette til tross for at utlendingsloven bygger på at Sverige skal ha en regulert og kontrollert innvandring. Ordene tilhører Göran Larsson, som selv er grensepoliti i Sverige.

Ifølge Göran Larsson har et overveldende flertall, 92 prosent, av dem som søker asyl i Sverige benyttet seg av menneskesmuglere. De har betalt rundt 100 000 svenske kroner per person for å ta seg til Sverige.

I 2012 søkte 43 887 personer asyl, i 2013 var antallet 54 259 og i år forventes asylsøkerantallet å ende på om lag 100 000 personer.

Profitt

Larsson forteller at i perioden 2005-2008 fikk en aksjonsgruppe, Brottsspaningsgruppen, ved grensepolitiet i Göteborg, der Larsson selv jobber, i oppdrag å spane på menneskesmuglere. Oppdraget gikk ut på å påvise hva som kunne være grunnen til den høye innvandringen – som da lå på rundt 20 000 asylsøkere per år.

For første gang ble det tatt i bruk hemmelig telefonavlytting, der det entydig fremkom at profitt var drivkraften og det viktigste målet for menneskesmuglerne. Politiet konkluderte med at dette var alvorlig organisert kriminalitet. Hvis noen var skyldig penger til menneskesmuglerne ble disse pengene drevet inne ved ankomst til Sverige, der smuglerne viste seg å være veldig kyniske i sin virksomhet.

Da Brottsspaningsgruppen slo til ble det blant annet beslaglagt en bærbar komplett maskin for forfalskning av pass, mengder av ferdige falske pass, usb-pinner med grunnlag for blant annet å forfalske vitnemål, en maskin for å produsere ID-kort og en halv millioner kroner i kontanter.

Brottsspaningsgruppen rakk å bekjempe to store ligaer, der 15 personer ble dømt for tilsammen 20 års fengsel, før den ble nedlagt. Og grunnen til nedleggelsen? Akkurat: kostnader.

Grensepolitiet må tilføres ressurser

Larsson mener det er på høy tid at grensepolitiet tilføres mer ressurs for å kunne gjøre jobben sin, som nettopp er å forebygge og forhindre illegal innvandring og grenseoverstridende kriminalitet, slik som organisert menneskesmugling.

Alternativt, sier Larsson, må det anses som akseptabelt at menneskesmuglerne tjener enorme penger på kriminalitet.

Larsson nevner ikke, antakelig helt bevisst, hva som er kostnadene med den enorme asylinnvandringen i seg selv. Begrenses innvandringen til Sverige bare noen prosent, så ville antakelig Brottsspaningsgruppen kunne gjenoppstå, ja, kanskje endog en slik gruppe i hvert fylke.

Dagens Samhälle: Människosmugglare tillåts härja fritt i Sverige