Økonomi

«Hemmelig» statistikk

HRS har ved flere anledninger blitt nektet statistikk vi har bestilt hos SSB eller forespurt hos Oslo kommune. Vi har aldri hørt om at media har opplevd det samme – før nå.

Byavisa i Trondheim har fattet interesse for hvordan det egentlig går med innvandrere som har avsluttet introduksjonsprogrammet. Her har spørsmålet vært like enkelt som umulig å få svar på: Hvor mange innvandrere i Trondheim kommune går på sosialstønad?

Avisen startet arbeidet i desember 2013, men etter gjentatte forsøk på å få tall på bordet har de enda ikke lyktes.

7. januar 2014 publiserte Byavisa artikler om at Trondheim kommune er en av de dårligste kommunene i landet til å få innvandrere i arbeid, der de også påsto at kommunen ikke har oversikt over hvor mye dette koster kommunekassen. Samme dag uttalte ordføreren (Rita Ottervik, Ap) i formannskapsmøtet at det ikke er så nøye å «finregne» på regnskapet.

Ordførerens reaksjon, sammen med erfaringer til innvandrere på sosialstønad i årevis, fikk avisa til å stille en rekke spørsmål til Ottervik:

– Hvor mange innvandrerfamilier som er i en slik situasjon finnes i Trondheim kommune?

– Har kommunen oversikt over hvordan det står til med innvandrerfamilier etter at de har gått ut av introduksjonsprogrammet?

– Synes du denne familien ikke har tatt nok ansvar selv?

– Synes du denne familien ikke har fått god nok oppfølgning av kommunen/Nav?

Og sist, men ikke minst, spør avisa:

– Hvorfor svarer du ikke på disse spørsmålene?

Akkurat sistnevnte fant ordføreren det formålstjenlig å svare på:

– Det er vanskelig å kommentere enkeltsaken ut fra de opplysningene som foreligger. Derfor blir svaret generelt. Ønsker dere tilgang til flere statistikker eller faktaopplysninger anbefaler jeg deg å kontakte rådmannens fagstab, svarer ordføreren.

Byavisa fulgte rådet fra ordføreren, med resultat at disse statistikkene får dere ikke. Avisen har dertil bedt om innsyn flere ganger, med avslag. De har klaget til Fylkesmannen, med avslag.

«Folket får ikke vite», påpeker avisen, som mener at tallmaterialet har stor verdi, ikke minst som grunnlag for å vurdere verdien av introduksjonsprogrammet. «Dette er helt sentralt i det videre arbeidet med denne type tiltak. Byavisa mener at dette alene tilsier at man bør kunne kreve at kommunen setter av ressurser til at tallene kan gjøres tilgjengelig for offentligheten.»

Så langt har de ikke lykkes. Mitt råd er at de ikke gir seg, og de bør koble inn organer som Norsk Presseforbund – som for tiden er mest opptatt av at sosiale medier «ødelegger» for gravende journalistikk (merk at Oslos ordfører Fabian Stang, H, la seg flat på Facebook fordi han hadde brukt uorganisert arbeidskraft til å beise hytta i sommer – og det før Dagbladet hadde publisert saken).

Byavisa: Får ikke vite antall innvandrere på sosialstønad