Terrorisme og ekstremisme

HRS i VG: Islam Net marsjerer taktfast

HRS avslører i VG i dag at Islam Net har invitert ekstremisten Khalid Yasin til Oslo og Kristiansand i juni. Yasin skal ikke minst oppklare den "misvisende" Muhammed-biografien til Halvor Tjønn. Yasin har bånd til Anwar Al Awlaki, som kan ta over kommandoen i al-Qaida etter Osama bin Laden. Får vi politiske reaksjoner overfor Islam Nets ytterliggående virksomhet? Opererer Yasin og Islam Net innenfor ytringsfrihetens rammer?

VG har forkortet kronikk til innlegg. Her følger den opprinneølige kronikken:

Islam Net marsjerer takstfast for kalifatet

Hege Storhaug, HRS 

Islam Net inviterer nå amerikaneren Khalid Yasin som skal oppklare den ”misvisende” Muhammed-biografien til Halvor Tjønn. Samme Yasin har tidligere holdt foredrag sammen med Anwar Al Awlaki som lanseres som mulig arvtaker til Osama bin Laden. De opptrer begge på kanalen West London Dawa, og på en annen islamsk nettside ligger ”opplysnings”-foredragene deres side om side. Når våkner politikerne våre?

Australsk tv viet et eget dokumentarprogram til Khalid Yasin for noen år siden. Der sier han:

• Det går ikke an for en muslim å ha en ikke-muslimsk venn.

• Homoseksualitet er avvik og umoralsk og skal straffes med døden.

• Muslimer behøver ikke å debattere med kristne og jøder om den dritten de tror på.

• Muslimer er pålagt å drive hjernevask fordi de vantro driver hjerneforsøpling

• Verdens Helseorganisasjon sammen med kristne grupper spredte Aidsviruset til Afrika

• Al Qaeda hadde ikke noe med 9/11 å gjøre – Twin Towers falt pga innvendig plasserte eksposiver.

Programmet avslører også at han har løyet på CVen sin og stjålet penger fra muslimer i Australia. I hans idealsamfunn basert på sharia ville det siste medført amputasjon, for i et annet tv-program sier han klart:

• Folk skal offentlig få se avkutting av hender, hoder som ruller i gata etter halshogging, pisking, for det har en svært moralsk forebyggende effekt.

I et radiointervju sier Yasin:

• Et folk som ikke styres av sharia er et lovløst folk.

• Islamske sekulære stater (som Tyrkia) kan ikke fungere – bare sharia må være loven. Allah er lovgiver, ikke menneskene.

Islam Net skriver i innbydelsen til foredrag i juni i Oslo og Kristiansand dette:

Det er ikke “særlig heldig for samfunnet at Halvor Tjønn har utgitt sin svært misvisende bok om Muhammed. Denne boken bidrar til å spre fremmedfrykt og islamofobi. Med hensyn til det nevnte, inviterer Islam Net alle nordmenn til åpen dialog om hvem denne mannen virkelig var”.

Vi håper de fleste vil mene at Yasin er mer uheldig for samfunnet, for han legger ikke skjul på at han arbeider for et verdensomspennende kalifat. «Muslimer, hvorfor er dere skamfulle for å snakke om kalifatet» spør han i et foredrag.

Yasins foredrag: «Islam vs Terrorism», er et annet eksempel på at han tar pålegget om hjernevask alvorlig. Her forklares islamsk terror i dag med alt hva “Vesten” har gort fra Columbus’ tid og fram til i dag. Kina og India inkuderes i begrepet “Vesten”, og Yasin teller seg fram til at “Vesten” har terrorisert og drept 489 millioner mennesker. FN fordømte aldri disse terroraksjonene som forbrytelser mot menneskeheten, sier han.

Derfra er veien kort til å forsvare selvmordsbombere. For selv om selvmord ikke er profetens metode, så er Al Quaeda frihetskjempere, sier han. I forhold til “Vestens“ terror gjennom tidene blir visstnok dette småting.

Khalid Yasin har beviselig kontakt med terrorister. Sammen med et utall andre predikanter reiser han rundt med likelydende foredrag som Anwar Al Awlaki – til unge muslimer, moskéer, konferanser, nettsteder og tv-kanaler. Vår demokratiske ytringsfrihet gir dem en unik mulighet til å konsolidere muslimer og frelse ikke-muslimer.

Ytringsfriheten i Norge blir derimot lite brukt av demokrater, feminister, humanister, kulturarbeidere, forfattere, homofile, innvandrere og flyktinger fra muslimske land, som burde føle seg truet av dette. Man burde eksempelvis forventet at en ideologi som forbyr musikk (bortsett fra religiøs sang framført av menn) og all bruk av musikkinstrumenter, ville møtt en viss motstand fra norske musikere. Likeledes er dans forbudt og all teater, film, kunst og litteratur som kan oppfattes som u-islamsk. Det vil si det meste.

Hvorfor får vi ingen protester, ikke engang et alvorlig spørsmålstegn ved hjernevaskende voldsforherligende propagandister for en global verdensordning i regi av islam? Burde ikke minst visepresident til Stortinget Akhtar Chaudhry føle seg kallet til å reagere og fremme konstruktive løsningsforslag? Mener Chaudhry at Yasins budskap faller innunder ytringsfriheten?