Politikk

Danmark trør til mot jihadistene

Den danske regjeringen, ledet av Socialdemokratiet (norske Ap) og Det Radikale Venstre (norske Venstre) går langt lengre enn Norges Høyre Frp-regjering i kampen mot radikalisering. De som deltar i jihad i andre land, og som ikke er danske statsborgere, skal nå fratas oppholdsgrunnlaget. Danske statsborgere skal kunne fratas passet for å hindre dem i å reise ut i krig, og om de likevel drar, skal de ilegges ubetingede fengselsstraffer ved retur. Dette er tiltak den norske regjeringen vurderer.

Den norske handlingsplanen mot radikalisering mente vi var alt for myk.  Her var tiltakene dialog, kompetanse, kunnskap, for at ikke ”helt vanlig ungdom” radikaliseres til å ville dø for allah. ”Helt vanlig”, altså. Når man har et slikt utgangspunkt, blir det ”myke” tiltak.

Da er det mer tak i den danske regjeringen. Der er det både ”harde” og ”myke” tiltak.

Planen indeholder både «hårde» initiativer, der skal straffe de såkaldte foreign fighters, og «blødere» forslag, som skal forebygge radikalisering på længere sigt.

Succeskriteriet for planen er, at langt færre unge bliver trukket ind i ekstremistiske og radikaliserede miljøer, fastslog statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i går.

Uafhængigt af anti-radikaliserings-planen vil regeringen senere i dag præsentere et indgreb på asylområdet.

Regeringen vil gøre følgende for at standse de hellige krigere:

● Herboende udlændinge, der mistænkes for at ville drage i hellig krig i Syrien eller Irak, skal have en klar advarsel. Rejser de alligevel, skal de have frataget deres opholdstilladelse, så de ikke kan vende tilbage til Danmark.

● Danske statsborgere, der planlægger at deltage i en væbnet konflikt i udlandet, skal have inddraget deres pas, og politiet skal kunne give dem udrejseforbud. Overtræder de forbuddet, udløser det en ubetinget fængselsstraf, når de vender tilbage til Danmark. Det kræver en ændring af pasloven. Politiets afgørelser vil kunne prøves ved domstolene.

● Socialstyrelsen og PET skal samarbejde med- og hjælpe kommuner og politikredse, der er særligt udfordret af ekstremisme.

● Indsatsen mod online-radikalisering skal styrkes. PET skal monitorere ekstremistiske miljøers brug af nettet til radikalisering og rekruttering. Denne viden skal bruges til at ruste de kriminalpræventive aktører bedre.

● Der skal laves online-baseret undervisningsmateriale om bl.a. kildekritik, digital trivsel, propagandateknikker og konspirationsteorier til brug i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og i fritidsklubber.

● Lærere og vejledere på gymnasier og tekniske skoler, socialrådgivere, jobkonsulenter og andre, der har med unge at gøre, skal undervises i forebyggelse af ekstremisme.

● Der skal oprettes en hotline, hvor forældre eller andre kan ringe, hvis de er bekymrede for, at deres børn er ved at blive radikaliserede.

● Straffelovrådet skal analysere, om straffeloven er bedst muligt indrettet i forhold til at få Syrien-krigerne dømt.

● Kommunerne skal kunne opsøge unge over 18 år og knytte særlige mentorer – et landsdækkende mentorkorps – til personer i risikogruppen. Samtidig skal de tilbyde exitforløb til personer, der har brug for hjælp til at komme ud af ekstremistiske miljøer. Der oprettes et særligt exit-center i en fireårig forsøgsperiode.

● Både det nordiske og det internationale samarbejde mod radikalisering skal styrkes. Det etableres et nyt nordisk ministernetværk om forebyggelse af radikalisering.

Den norske regjeringen har sendt på høring forslag om å strafferegulere private personers deltakelse i væpnet konflikt. Kunne ikke Regjeringen bare ha gått rett til Stortinget, og inkludert forslag om å frata utlendinger som deltar i væpnet konflikt med jihadterrorister oppholdsgrunnlaget, samt at de som har doble statsborgerskap skal fratas det norske statsborgerskapet?

Dessuten bør politiet kunne stoppe folk på Gardermoen eller Svinesund. Som PSTs Martin Bernsen sier det: «Vi har utført mange slike bekymringssamtaler med radikale islamister. De har også vært utført på Gardermoen før avreise. Men i mange tilfeller har vi ikke lyktes i å overtale disse personene til ikke å dra. De er allerede blitt radikalisert og har vært fast bestemt på å reise.» Hva som juridisk skal til for å stoppe dem, eventuelt også bruke fengselsstraff, er det opp til justismyndighetene å finne ut. Alle i Norge vet hva IS holder på med. Å prøve å komme seg ut av Norge for å delta med IS-kamerater i deres uhyrligheter, mener jeg bør straffes.