Statistikk

Befolkning EU og resten av verden

Eurostat har publisert et statistisk portrett, The EU in the world 2014, der de blant annet sammenligner befolkning i medlemslandene i G20 med hverandre og med resten av verden. Her fremkommer det også at en høy andel av asylsøkerne i verden, søker seg til EU-landene.

G20 samler verdens store og voksende økonomier, bestående av 19 land og EU.

Medlemslandene inkluderer de fire EU-landene Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia, samt 15 land fra resten av verden: Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, India, Indonesia, Japan, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia og USA.

I 2012 dekket disse G20-landene 60,8 prosent av verdens landareal, genererte 85,7 prosent av global bruttonasjonalprodukt (BNP) og hjemlet 64,5 prosent av verdens befolkning.

Befolkning

140930-1Ifølge Eurostat utgjorde verdens befolkning om lag 7 milliarder i 2012 og den fortsetter å vokse. EU, med ca. 505 millioner, utgjorde 7,2 prosent av totalen. De høyeste befolkede landene er alle medlemmer av G20: Kina (1,35 milliarder som er 19,2 prosent), India (1,24 milliarder, 17,6 prosent), USA (314 millioner, 4,5 prosent), Indonesia (247 millioner, 3,5 prosent) og Brasil (199 millioner, 3 prosent). Kina og India sto for til sammen 36,7 prosent av verdens befolkning og 56,9 prosent av befolkningen i G20.

For befolkningen under 30 år, er fordelingen noe annerledes, jamfør tabell under (faksimile fra Eurostat):

140930-2

EU-28, Kina og USA hadde mye mindre andel av verdens befolkning av barn og unge, på grunn av den relativt lave andelen av barn og unge i sine populasjoner (og en relativt høy andel av eldre personer). Dette var også tilfelle for Japan, Sør-Korea, Canada, Russland og Australia. Motsatt gjorde barn og unge en relativt høy andel av befolkningen i Indonesia, Mexico, Saudi Arabia, India og Sør Afrika.

Migrasjon og asyl

I løpet av de fem årene 2005-2010 opplevde alle G20-landene, med unntak av Russland, en økning i befolkningstallet. I Argentina, Brasil, Kina, India, Indonesia, Mexico og Tyrkia kommer økningen hovedsakelig fra naturlig befolkningsendringer. I EU-28, Australia, Canada, Saudi-Arabia, Sør-Afrika og USA skyldes økningen hovedsakelig innvandring.

I 2012 rapporterte FNs høykommissær for flyktninger at det var 928 200 asylsøkere over hele verden, hvorav 335 300 (fra ikke-medlemsland) var til EU-28. Blant dem som søker asyl i EU-28, er en relativt høy andel av søkerne fra Afghanistan, Russland, Syria, Pakistan, Serbia, Somalia, Iran, Irak, Georgia og Kosovo (hver sto for mellom 28 000 og 10 000 asylsøkere) .

Flest asylsøkere til EU-28 fra G20-landene kom fra Russland (24 290), Tyrkia (6 210) og Kina (5 185, inkluderer søkere fra Hong Kong).

Bortsett fra EU-28, var det et relativt høyt antall asylsøkere i 2012 til Sør-Afrika (hvorav mange kommer fra Zimbabwe, Etiopia, Nigeria og Den demokratiske republikken Kongo) og i mindre grad til Canada, jamfør faksimile av figur under fra Eurostat (asylsøkere per 1.januar 2012, 1 000 søkere). Merk at tallene for USA utelukke enkeltpersoner som venter på en avgjørelse på asylsøknaden.

140930-3

Eurostat: The EU in the world 2014

Eurostat_fakta