Innvandring

Asylkaos i Danmark

I går ankom 140 asylsøkere Danmark. Det ligger an til at minst 15 000 vil søke asyl i år i det ille landet. Årsaken er å finne i en politisk beslutning tatt over hodet på Regjeringen og Folketinget. Det såkalte Flyktningenævnet, FN (tilsvarende norske UNE), besluttet i fjor at alle som kommer fra krigsområder i Syria skal få opphold. Man legger altså opp til at Danmark skal ta imot flyktninger fra ethvert krigsområde. Slik ødelegges et nytt land – Danmark.

I fjor da beslutningen til FN ble tatt, advarte Den korte avis kraftig, mens andre medier stort sett var tause. Antakelig fordi få har så god politisk innsikt og ser konsekvenser av vedtak som Karen Jespersen og Ralf Pittelkow, begge med lang fartstid i toppolitikken.

At syrere fra krigsherjede områder nå strømmer til Danmark, er ett moment. Et annet er at FNs beslutning skaper presedens: hvis det er ”risiko” for at sivile kan rammes av væpnet konflikt, skal det gis opphold. Ser man ut over verden, forstår man potensialet for en enorm asylstrøm til Danmark.

Det betyder i realiteten, at stort set alle fra Syrien kan få asyl. Og når andre lande rammes af ødelæggende (borger)krige, vil det samme gøre sig gældende for asylansøgere herfra.

Flygtningenævnet, der altså ikke er noget folkevalgt organ, traf en beslutning, der betyder en dramatisk udvidelse af asylbegrebet. Det sagde sig selv, at en sådan beslutning ville få vidtrækkende konsekvenser for det danske samfund.

Politikerne ignorerede det – og det gør de stadig.

Asylpolitikken braser sammen, tilstrømningen vokser eksplosivt – politikerne gør intet.

FNs beslutning i fjor må ses som et politisk vedtak, med betydelige samfunnsmessige konsekvenser. Det er ikke vanskelig å være enig i at politikerne må ta makten tilbake og utforme en ny asylpolitikk.  FNs vedtak i fjor ble fattet på bakgrunn av en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 2011, som bygget på en meget vidtgående tolkning av Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver Jespersen og Pittelkow.

Les mer her

I forrige uke skrev vi at Københavns Politi registrerte 100 asylsøkere på en dag.