Innvandring

Asyltilstrømingen til Danmark eksploderer

På tirsdag søkte 100 personer asyl, ifølge politiet i København. Den dramatiske økningen har antakelig bakgrunn at danske UNE endret asylregler over hodet på politikerne i fjor. Syrere fra bestemte områder fikk automatisk rett til opphold. Dansk Folkeparti vil endre asylpolitikken dramatisk.

Det er særlig denne sommeren at Danmark har merket den veldige økningen i asylsøkere, skriver Den korte avis.  De fleste asylsøkerne kommer fra Syria og Eritrea. Tirsdag 9.september ble det satt rekord med rundt 100 asylsøkere, ifølge Københavns Politi.

Dansk Folkeparti vil ha en rekke konkrete endringer.

  1. Alle som får opphold, tildeles midlertidig oppholdstillatelse, som utløper etter 1,5 år. Da skal det søkes på nytt, og ved endrede forhold i hjemlandet, skal søknad avslås og personen returneres.
  2. Generelt skal det gjøres vanskeligere å få permanent opphold og statsborgerskap (detaljer fremkommer ikke).
  3. Myndighetene skal pålegges å gå gjennom oppholdsgrunnlaget til personer som har oppholdt seg i Danmark i inntil ti år for å sjekke om de innfrir beskyttelsesbehov.
  4. Interessegruppen Dansk Flyktningehjælp skal enten fjernes fra Flyktningenævnet (dansk UNE, formoder jeg), eller deres innflytelse på politikken skal legges død.

Sistenevnte forslag er kanskje ikke underlig:

Det var således Flygtningenævnet, der i september sidste år ændrede asylreglerne således, at syrere fra bestemte områder af Syrien efter svensk forbillede nu automatisk får tildelt asyl, uden at deres forhold forinden er blevet undersøgt.

Det skete hen over hovedet på regering og Folketing og er årsag til, at syriske flygtninge nu strømmer ind i Danmark, hvor de økonomiske forhold for asylansøgere samtidig er optimale.

DF vil også stramme inn på økonomiske goder til asylsøkere, og de vil på sikt satse på at hele politikken legges om slik at Danmarks asylsentre ligger nært konfliktområdene.

Innvandringspolitisk talsperson, Martin Henriksen, begrunner ønsket om dramatiske endringer slik:

”Når vi kommer med udspillet, så er det for at signalere til regeringen og de øvrige partier, at det er nødvendigt med markante stramninger i asyl- og udlændingepolitikken. Danmark kan ikke holde til, at der kommer så mange mennesker fra lande, som både geografisk og kulturelt ligger meget langt væk fra den vestlige kulturkreds,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis.

(…)

”Det her er meget vigtigt for Dansk Folkeparti, ja faktisk er det afgørende for, at vi kan holde sammen på vores land. Jeg frygter, at vi først får gjort noget ved det, hvis der kommer et nyt flertal,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis.