Integrering og integreringspolitikk

Terrorister skal få statsborgerskap – i Danmark

Den danske justisministeren vil styrke integreringen. Hjemvendte jihadister fra Syria og Irak – som ikke var statsborgere før avreise – skal få statsborgerskap. Slik vil de føle seg mer inkludert i det danske fellesskapet. Samtidig rapporterer arabiske medier at ISIS tvinger jenter i Mosul til ”sexjihad”, samtidig som deres mannlige familiemedlemmer slaktes for fote.

I Storbritannia har myndighetene begynt å ta det britiske statsborgerskapet fra hjemvendte jihadkrigere derosm de har doble statsborgerskap. I Danmark er tonen en ganske annen. Justitsministeren for Socialdemokratene, Karen Hækkerup, vil endre reglene for tildeling av statsborgerskap: sikkerhetstjenesten skal ikke lengre sjekke om utlendinger som søker statsborgerskap har hatt befatning med terror.

Det er viktig for justisministeren å få frem at de hjemvendte ”er danske”, og et statsborgerskap vil styrke ”deres følelse av å være dansk” og det vil fremme ”integrasjonen”, melder Den korte avis.

”For det første er det vigtigt at sige, at børn, der er født og opvokset i Danmark, er danske. De får nu mulighed for at få dansk statsborgerskab, og det, tror jeg, er enormt fremmende for deres følelse af at være dansk og for integrationen i det hele taget,” siger Karen Hækkerup til Politiken, som  i går bragte historien om, at regeringen vil slække på PET-kontrollen af folk, der ansøger om dansk statsborgerskab..

Og hun tilføjede: ”For det andet: hvor mange terrorister er det lige, vi ser, der er født og opvokset i Danmark?”

Hun får støtte fra ett parti: Enhedslisten, tilsvarende Rødt i Norge.

Kanskje Hækkerup skulle ta en titt på denne saken?   Mosul er Iraks nest største by. ISIS har hengt opp plakater der de krever at familier gir over ugifte jenter til dem for ”sexjihad”. De nøyer seg ikke med det. De går fra dør til dør og dreper menn og henter ut jenter og kvinner. Noen av dem er utlendinger, forteller voldtektsutsatte jenter. Kanskje også fra Danmark, eller Norge?

Integrering fremstår som et mer og mer merkelig begrep. Hva betyr det egentlig i elitens hode å være integrert?