Forskjellsbehandling og diskriminering

Ugander med FN-toppverv

Ugandas utenriksminister Sam Kutesa er valgt til ny ordstyrer i FNs hovedforsamling. Valget møtes med kritikk på grunn av Ugandas strenge lover mot homofili.

Kutesa ble onsdag kveld valgt med akklamasjon til å lede den 69. sesjonen i den 193 land store forsamlingen, og etterpå holdt han en tale der han blant annet lovte å fremme likestilling, melder NTB. Men den samme Kutesa nevnte ikke homoseksuelles menneskerettigheter med ett ord.

Homofiles rettigheter har stadig blitt dårligere i Uganda de siste årene. På starten av dette året skrev president Museveni under på en lov som åpnet for å straffe «gjengangshomofile» med livstid i fengsel. I februar i år opplyste Utenriksdepartementet at Norge holder tilbake 50 millioner kroner (av totalt 306 millioner kroner, tall fra 2012) i bistandsmidler til Uganda på grunn av landets nye lover mot homofili, samtidig som Norge økte støtten til menneskerettighets- og demokratiforkjempere.

Men for FNs hovedforsamling, som er et av hovedorganene i De forente nasjoner, er Ugandas holdning til menneskerettigheter tydeligvis ikke noe å bry seg for mye med.

Etter talen ble han imidlertid møtt med kritiske spørsmål av de mange journalistene som var til stede. Han medgikk da han at han støtter de nye lovene i hjemlandet mot homofile – selv om han prøvde seg med en diplomatisk vri:

– Jeg har ingen problemer med homoseksuelle så lenge de holder sine seksuelle preferanser for seg selv.

Personlig har jeg ingen problemer med menn av Kutesas kaliber, så lenge de holder seg for seg selv.