HRS Publikasjoner

Segregering, mangfold og integrering – med fokus på Oslos delbydeler og skolen (N-3-2014)

Allerede om 16 år kan Oslo ha åtte delbydeler som er sammenliknbare med Rosengård, der integreringen havarerte for mangfoldige år siden. Delbydelene det handler om er Linderud (86 % innvandrerandel), Vestli (88 %), Trosterud (89 %), Veitvet (91 %), Rommen (92 %), Fossum (94 %), Haugenstua (94 %), og Furuset…

Allerede om 16 år kan Oslo ha åtte delbydeler som er sammenliknbare med Rosengård, der integreringen havarerte for mangfoldige år siden. Delbydelene det handler om er Linderud (86 % innvandrerandel), Vestli (88 %), Trosterud (89 %), Veitvet (91 %), Rommen (92 %), Fossum (94 %), Haugenstua (94 %), og Furuset (100 %).

I tillegg kan syv av Oslos 15 bydeler ha et norsk mindretall. For både delbydelene og bydelene vil innvandrebefolkningen bestå av trefjerdedeler ikke-vestlige personer. Bydelene er: Gamle Oslo (52 % innvandrerandel), Grünerløkka, Bjerke (63 %), Grorud (67 %), Søndre Nordstrand (70,5 %), Alna (76 %) og Stovner (80 %).

I denne rapporten hevder vi igjen og med nye tall, at Oslo segregeres raskt. Vi ser også hva innvandrertette områder kan bety for skolen. Og vi spør: Er det et problem?

I tillegg hevder vi at innvandrings- og integreringsfeltet kanskje er det feltet hvor politiske beslutninger oftest tas uten fakta. Vi utfordrer også makteliten på følgende: Har mangfold en grense?

Les rapporten: N-3-2014-Segregering, mangfold og integrering