Forskjellsbehandling og diskriminering

Ikke utvist likevel?

Ap-politikeren Khaled Ahmed i Hamar skapte nasjonale overskrifter da det kom frem at han hadde løyet seg til asyl i Norge. Ahmed kom ikke fra Somalia, som han hadde forfektet. Han var fra Djibouti. Han løy om landbakgrunn, livssituasjon, navn og alder. Etter bosetting i Norge som voksen fikk han endog hentet foreldre og søsken hit. I fjor skal UDI ha fattet utvisningsvedtak. Men i går var han på Dagsrevyen som et ordinært intervjuobjekt i en annen sak.

Vi var nok mange som stusset over innslaget på Dagsrevyen i går.  I oppstarten av innslaget over hva som var meningen med budskapet. Det handlet om en ung mann, Morten Abrahamsen, som overlevde Utøya. Vrien til NRK viste seg å være en slags peke-nese til ABB: opplevelsen førte til at han konverterte til islam, og nå heter Morten Ibrahim. Deretter kommer det frem at mannen var psykisk ustabil før Utøya og er det fremdeles. Han er knyttet til Sagatun Brukerstyrt Senter i Hamar.

Så skjer følgende i innslaget: Morten Ibrahim kommer ut fra en moské i byen etter bønn. Ved hans side står med ett en av de mange mennene vi ser komme ut fra moskeen, Khalid Ahmed, og roser Morten Ibrahim som ”ofte er en bedre muslim enn meg”. Det var det.

Khald.Ahmed

Ikke ett ord om hvem denne Khaled Ahmed er.

I blant annet VG i oktober i fjor  kommer det frem at UDI fattet utvisningsvedtak. Ahmed ble dertil dømt til fengsel for løgnene sine. Spørsmålet i fjor var om hans familie også skulle utvises, da deres oppholdsgrunnlag var basert på samme løgnene. Vi har skrevet en rekke artikler  om saken,  også om hans uttalte jødehat, som også vakte nasjonal oppsikt.

Hvis det er slik at Ahmed og familien har fått bli i Norge, er dette nok et skudd i baugen for norsk asylpolitikk. Den er i så fall helt meningsløs.