Politikk

Hensyn til alle pasienter?

«Alle» er blitt et relativt begrep om vi skal tro Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). De har nemlig besluttet på vegne av Helse Nord at det ikke skal være svin i kjøtt- og pølseproduktene som serveres pasientene. Pølsemakerne er rasende.

Kjøtt og Fjørfebransjens landsforbund(KLF) har nå sendt et brev der de ber om forklaring på hvorfor helseforetaket krever at farseprodukter og pølser skal være uten svin, melder Nordlys.

I anbudet fra Helse Nord, via UNN, står det uttrykkelig at «alle farseprodukter skal være uten svinekjøtt.»

Svinekjøtt viktig

Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF, sier at Helse Nords kjøttønsker skaper problemer for deres medlemmer.

– Vår næring lever av å selge kvalitetsprodukter. I Norge inneholder en stor del av pølsene svin, kanskje så mange som 95 prosent. Svinekjøttet er en viktig del av smaken, og vi synes det er problematisk at vi må produsere produkter som er annerledes enn det forbrukerne er vant med å få, sier han til Nordlys.

Han frykter for bransjens omdømme, som kan bli svekket fra Finnmark til Nordland.

– Helse Nord har her inntatt en posisjon som er uforståelig ut fra en pølsemakers fagmessige tilnærming. Dette punktet er klart i strid med norsk pølsetradisjon.

Nytt krav

Ifølge Juul-Hansen er pølseproblematikken ny, tidligere har ikke dette vært et krav fra foretakene.

– Den siste tiden har det derimot kommet meldinger som kan tilsi at det skjer forandringer i hva slags kjøtt som ønskes av helseforetakene.

– Kan det hende at Helse Nord har satt dette kravet med hensyn til de som av kulturelle og allergiske grunner ikke kan spise svinekjøtt?

– Jeg vet ikke hvilke grunner de har, men hvis det er kulturelle og allergiske hensyn som er begrunnelsen, så har vi ordninger slik at foretakene kan få forskjellige type pølser. Denne gruppen skal selvfølgelig ha de produktene de ønsker, men det bør også være en selvfølge at andre folk å skal få de produktene de ønsker og er vant til.

«Alle»

Forsyningssjef ved UNN, Eivind Nydal, bekrefter at de har reforhandlet avtalene mellom sykehusforetaket og forhandlere.

– Det har vi gjort fordi vi vil ta hensyn til alle pasienter. I tillegg gir det oss muligheter til å hente fram og benytte gamle oppskrifter på tradisjonell mat, sier han til Nordlys.

Dette virker som en uklok beslutning, og kjenner jeg nordlendingene rett vil de heller ikke finne seg i et slikt vedtak. Da tillater jeg meg også å ta en «UNN»: alle nordlendingene.